Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (260)

U zoekt in 2014

Wetsvoorstellen

Echtscheiding zonder rechter

Dit wetsvoorstel regelt in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om te scheiden zonder tussenkomst van de rechter. Hierdoor krijgen echtgenoten de mogelijkheid om gezamenlijk een verzoek in te dienen om...

Indiener F. Teeven
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

F. Teeven VVD
34118

Indiener F. Teeven
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210)

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210)

Indiener A.G. Koenders
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

34115

Indiener A.G. Koenders
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Indiener J. Klijnsma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34117

Indiener J. Klijnsma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

Indiener A.G. Koenders
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

34116

Indiener A.G. Koenders
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207)

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207)

Indiener A.G. Koenders
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

34114

Indiener A.G. Koenders
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

34112

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van het op 15 juni 2005 te 's Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, getekend te Santiago op 10 januari 1996 (Trb.2005, 194)

Goedkeuring van het op 15 juni 2005 te 's Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het...

Indiener L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

33809

Indiener L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

34111

Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies)

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers...

Indiener L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

34108

Indiener L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Indiener M. Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

34109

Indiener M. Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koser Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koser Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Indiener A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid
+ 6 anderen

34105

Indiener A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid
+ 6 anderen

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 1 andere

34106

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 1 andere

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

Indiener W.J. Mansveld
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

34098

Indiener W.J. Mansveld
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Commissie Infrastructuur en Milieu

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener I.W. Opstelten
minister van Veiligheid en Justitie

34085-VI

Indiener I.W. Opstelten
minister van Veiligheid en Justitie

Commissie Veiligheid en Justitie