Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (3)

U zoekt in 2001

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van het lid Arib tot instelling van een Kinderombudsman

Voorstel van wet van het lid Arib tot instelling van een Kinderombudsman

Indiener K. Arib
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

28102

Indiener K. Arib
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Commissie Jeugd en Gezin

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Koenders en Rabbae Verschaffen informatie maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onderhavig initiatief-wetsvoorstel verplicht ondernemers tot transparantie over de maatschappelijke gevolgen van hun activiteiten en tot het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. Via een uitbreiding van de verslagleggingsplicht in het jaarverslag verplicht het wetsvoorstel Nederlandse...

Indiener A.G. Koenders
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

A.G. Koenders PvdA
M. Rabbae GL
27905

Indiener A.G. Koenders
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Van Heemst en Wolfsen inzake de bestrijding van illegaal wapenbezit en wapengeweld

Dit initiatiefvoorstel van de leden Van Heemst (PvdA) en Wolfsen (PvdA) wijzigt de Wet wapens en munitie met het oog op het toenemende wapengeweld in de samenleving. Het voorstel beoogt de politie meer in staat te...

Indiener E.P. van Heemst
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

E.P. van Heemst PvdA
A. Wolfsen PvdA
27611

Indiener E.P. van Heemst
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid