Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (5)

U zoekt in Vaste commissie voor Digitale Zaken

Wetsvoorstellen

Wet Adviescollege ICT-toetsing

Met dit wetsvoorstel wordt een adviescollege ingesteld voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid, de politie en de Raad voor de rechtspraak.

Indiener A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

A.C. van Huffelen D66
36191

Indiener A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Digitale Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen ivm bevoegdheid Minister J&V om dreigings- en incidentinformatie over netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan OKTT-organisaties

Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te...

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Yeşilgöz-Zegerius D. (VVD)
36084

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Digitale Zaken

Wetsvoorstellen

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Vragen van de Eerste Kamer bij het wetsvoorstel Wet digitale overheid (Kamerstuk 34972) hebben ertoe geleid dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze wetswijziging indient. Met deze zogeheten ‘novelle’ wordt privacybescherming steviger in de...

Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

R.W. Knops CDA
35868

Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Digitale Zaken

Wetsvoorstellen

Wet Zerodays Afwegingsproces

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Verhoeven (D66) heeft tot doel een wettelijk geborgd afwegingskader te creëren voor alle zerodays of onbekende kwetsbaarheden (fouten in software die nog onbekend zijn bij de maker van die software) die...

Indiener K. Verhoeven
Tweede Kamerlid

K. Verhoeven D66
35257

Indiener K. Verhoeven
Tweede Kamerlid

Commissie Digitale Zaken

Wetsvoorstellen

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Dit wetsvoorstel wijzigt bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht over elektronisch bestuurlijk verkeer. Sinds de inwerkingtreding van deze regeling in 2004 hebben zich zo veel technologische en maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan, dat het wenselijk is om de...

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

K.H. Ollongren D66
S. Dekker VVD
35261

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Commissie Digitale Zaken