Wetsvoorstellen

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

34730-XVIII

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Slotwet Wonen en Rijksdienst 2016

Slotwet Wonen en Rijksdienst 2016

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

34725-XVIII

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Wijzigingen voorgesteld door de regering inzake wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing

Wijzigingen voorgesteld door de regering inzake wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

34548

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

34620-XVIII

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

34548

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017

Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

34550-XVIII

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Integratie van de Wet huurcommissieregeling BES in een Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland onder gelijktijdige aanpassing van eerstgenoemde wet, van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland)

Integratie van de Wet huurcommissieregeling BES in een Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland onder gelijktijdige aanpassing van eerstgenoemde wet, van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES...

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst
+ 1 andere

34523

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst
+ 1 andere

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

34485-XVIII

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

Indiener G.A. van der Steur
minister van Veiligheid en Justitie
+ 1 andere

34479

Indiener G.A. van der Steur
minister van Veiligheid en Justitie
+ 1 andere

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Slotwet Wonen en Rijksdienst 2015

Slotwet Wonen en Rijksdienst 2015

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

34475-XVIII

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen)

Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen)

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

34468

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument...

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst
+ 1 andere

34453

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst
+ 1 andere

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

34454

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen in verband met het verstrekken van gegevens ten behoeve van het biedboek voor de veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Wet aanvullende biedboekgegevens)

Wijziging van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen in verband met het verstrekken van gegevens ten behoeve van het biedboek voor de veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Wet aanvullende biedboekgegevens)

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

34443

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

34434

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

Commissie Wonen en Rijksdienst