Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (232)

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-XVI

Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het provinciefondsgemeentefonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2022.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
H.G.J. Bruins Slot CDA
Rij M.L.A. van (CDA)
36250-C

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB). Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2022.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
H.G.J. Bruins Slot CDA
36250-IIB

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC). Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2022.

Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-III

Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van de Staten-Generaal (IIA). Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
H.G.J. Bruins Slot CDA
36250-IIA

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII). Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2022.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
H.G.J. Bruins Slot CDA
36250-VII

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van de Koning. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2022.

Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-I

Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het gemeentefonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2022.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
H.G.J. Bruins Slot CDA
Rij M.L.A. van (CDA)
36250-B

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-XVII

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-XII

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-A

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-J

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-V

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2022 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2022.

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Gennip C.E.G. van (CDA)
36250-XV

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-XIII

Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat

Naar boven