Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (4)

U zoekt in Weyenberg van, S.P.R.A.

Wetsvoorstellen

Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld over 2023 opgenomen.

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan
36560-IX

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Financiën voor 2024 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Financiën. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2024.

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan
36550-IX

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie

Het wetsvoorstel heeft tot doel de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De belangrijkste wijzigingen zijn de uitbreiding van de de reikwijdte van de...

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan
36526

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Uitvoeringswet verordening cryptoactiva

Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten (Uitvoeringswet verordening cryptoactiva) heeft als doel de uitgifte van cryptoactiva en...

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan
36527

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

Commissie Financiën