Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Podt, A.

Wetsvoorstellen

Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek

Er zijn mensen op hoge leeftijd die op enig moment hun leven als «voltooid» beschouwen en gaan lijden aan een voor hen te lang geworden leven. Dit wetsvoorstel beantwoordt de vraag op welke manier aan deze...

Indiener A. Podt
Tweede Kamerlid

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
Dijkstra P.A. (D66)
35534

Indiener A. Podt
Tweede Kamerlid

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport