Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Aartsen, A.A.

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel Wet regulering mengformules

Voorstel van wet tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules. Ondernemers moet ruimte worden geboden om in te spelen op...

Indiener A.A. Aartsen
Tweede Kamerlid

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
A.A. Aartsen VVD
34961

Indiener A.A. Aartsen
Tweede Kamerlid

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport