Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Voorbereiding, Kuik, A.

Wetsvoorstellen

Initiatiefwetsvoorstel Kuik en Mutluer - Strafbaarstelling openbaar maken beeldmateriaal slachtoffers

In dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Kuik (CDA) en Mutluer (PvdA) wordt de strafbaarstelling voorgesteld van het willens en wetens openbaar maken van beeldmateriaal van personen die dringend hulp behoeven of inmiddels zijn overleden. Het wetsvoorstel...

Indiener A. Kuik
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
Kuik A. (CDA)
Mutluer S. (PvdA)
36381

Indiener A. Kuik
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wet integrale suïcidepreventie

Sinds ruim tien jaar is er een hulplijn voor suïcidepreventie. De overheid geeft in steeds actiever mate invulling aan suïcidepreventie. Dit wetsvoorstel wil het reeds ontwikkelde beleid vastleggen en zo het fundament voor het beleid verstevigen...

Indiener M.H. Bikker
Tweede Kamerlid
+ 7 anderen

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
Bikker M.H. (CU)
A.H. Kuiken PvdA
A. Kuik CDA
E.M. Westerveld GL
C.G. van der Staaij SGP
H.P.M. Hijink SP
E.M. van Esch PVDD
35754

Indiener M.H. Bikker
Tweede Kamerlid
+ 7 anderen

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport