Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Voorbereiding, Heijnen, V.L.W.A.

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid)

Met dit wetsvoorstel wordt een nieuw artikel 20.2 aan de Wet Milieubeheer toegevoegd. Daarmee wordt een aanvullende beroepsmogelijkheid geboden voor degenen die milieuschade dreigen te lijden om zo te voorkomen dat zij als niet-belanghebbenden niet zullen...

Indiener V.L.W.A. Heijnen
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
Heijnen V.L.W.A. (CDA)
36375

Indiener V.L.W.A. Heijnen
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Commissie Infrastructuur en Waterstaat