Toezeggingen

Zoekresultaten (190)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken

Toezeggingen

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie . De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt een besloten technische briefing toe over steun aan activisten.

TZ202404-034

Toegezegd aan Dobbe, S.E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie . De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, voor het einde van het jaar, een voortgangsrapportage te sturen over de voortgang van de uitvoering van de mondiale gezondheidsstrategie.

TZ202404-032

Toegezegd aan Aardema, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie . De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, in de jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling die voor 15 mei 2024 aan de Kamer wordt gestuurd, te informeren over de relatie tussen de Nederlandse voetafdruk en de mondiale gezondheidsstrategie.

TZ202404-031

Toegezegd aan Hirsch, D.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe te onderzoeken of er Nederlandse projecten in het buitenland zijn die inzetten op geboortebeperking en de Kamer daarover binnen zes weken te informeren.

TZ202402-034

Toegezegd aan Stoffer, C.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister overleg met de minister van EZK of en zo ja, hoe de Kamer nader geĆÆnformeerd kan worden over een Plan B voor eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld op het gebied van industriĆ«le subsidies.

TZ202402-104

Toegezegd aan Zeedijk, F.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Afrikastrategie

Toezegging bij Afrikastrategie. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer in de voortgangsrapportage over de grondstoffenstrategie te informeren waar de expertise van het Nederlandse bedrijfsleven zit, waar Nederland toegevoegde waarde kan bieden in Afrika en hoe meer toegevoegde waarde in Afrika kan worden

TZ202310-028

Toegezegd aan Thijssen, J.

Toezeggingen

Toezegging bij Wapenexportbeleid

Toezegging bij Wapenexportbeleid. De minister van Buitenlandse Zaken komt in het volgende of daaropvolgende verslag van de Raad Buitenlandse Zaken terug op de verbetering van toezicht op het Europees Vredesfonds.

TZ202212-171

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de staat van de oorlog in Europa

Toezegging bij Debat over de staat van de oorlog in Europa . 1) De minister van Buitenlandse Zaken zal in een volgende geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken toelichten hoe de Nederlandse bijdrage aan het Ukraine Assistance Fund begrotingstechnisch wordt verwerkt.

TZ202403-080

Toegezegd aan Veldkamp, C.C.J.

Toezeggingen

Toezegging bij AVVN

Toezegging bij AVVN . De minister van Buitenlandse Zaken zal voor het einde van het jaar een brief aan de Kamer doen toekomen over het bevriezen van tegoeden en de mogelijkheden om tegoeden te confisqueren.

TZ202309-060

Toezeggingen

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan. De minister zal voor de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2024 nadere informatie sturen over wat er is gedaan met het additionele geld dat is vrijgemaakt in de begroting voor het jaar 2023 voor informatiecampagnes over

TZ202310-083

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari 2024

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari 2024 . In het verslag van de eerstvolgende Raad Buitenlandse Zaken zal de minister terugkomen op het terugvorderen van rendement en andere mogelijkheden rondom bevroren Russische tegoeden.

TZ202401-023

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister gaat de beperking van de landenlijst voor het Social Sutainability Fund heroverwegen, en informeert de Kamer daarover in het verslag van de RBZ/Handel.

TZ202402-103

Toegezegd aan Bamenga, P.

Toezeggingen

Toezegging bij Wapenexportbeleid

Toezegging bij Wapenexportbeleid. De minister zegt een vertrouwelijke technische briefing toe over exportbeperkende maatregelen op het gebied van halfgeleidertechnologie en de afweging tussen nationale veiligheid en economie daarbij.

TZ202402-164

Toegezegd aan Tuinman, G.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Afrikastrategie

Toezegging bij Afrikastrategie. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe in het eerste kwartaal van 2024 de evaluatie van Invest International aan de Kamer te sturen.

TZ202310-030

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest. De minister zegt toe de Kamer op hoofdlijnen te zullen informeren over de uitkomst van het onderzoek naar het lekken door ambtenaren van het ministerie van vertrouwelijke stukken naar de pers en een anonieme brief in een rechtszaak.

TZ202402-118

Toegezegd aan Roon, R. de