Toezeggingen

Zoekresultaten (190)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe om voor het einde van het jaar een brief te sturen over het Nederlandse standpunt inzake de genocide-zaak van Oekraïne tegen Rusland bij het Internationaal Gerechtshof en mogelijke consequenties voor de erkenning van andere genocides.

TZ202309-080

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe de Kamer bij voorkeur eind 2023 te informeren over de uitvoering van de motie-Dassen/Van der Lee over het vergemakkelijken van de afgifte van noodvisa voor journalisten (Kamerstuk 35663, nr. 27).

TZ202309-079

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe de schadevergoedingsregeling voor nabestaanden van mensen op een dodenlijst ten tijde van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog bij publicatie aan de Kamer te sturen, bij voorkeur voor 6 december 2023, inclusief een stand van zaken van de motie-Sjoerdsma op dit onderwerp (Kamerstuk 26049,

TZ202309-078

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe om voor het einde van het jaar een voortgangsrapportage te sturen over de kabinetsaanpak strategische afhankelijkheden, met daarin een concrete route op BZ-onderwerpen.

TZ202309-077

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36350-XVII) (re- dupliek)

Toezegging bij Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36350-XVII) (re- dupliek). De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe aan te dringen dat het ministerie van J&V eerder komt met de Meerjaren Productie Prognose en de Kamer over de

TZ202308-037

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Nationale Grondstoffenstrategie

Toezegging bij Nationale Grondstoffenstrategie. De minister voor BuHa-OS zegt toe dat de Kamer aanstaande dinsdag een brief ontvangt over diepzeemijnbouw, waarin wordt ingegaan op onderzoeken, de punten uit het diepzeemijnbouwplan van de VVD- en CDA-fractie en op een positie op het voorstel van Chili en Palau.

TZ202308-036

Toezeggingen

Toezegging bij China

Toezegging bij China . De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe om voor de begrotingsbehandeling met een voorstel te komen voor screening met betrekking tot erkend referenten.

TZ202307-122

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Toezegging bij Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel . De minister zegt toe om de Kamer separaat aan de reactie op de internetconsultatie bij het wetsvoorstel Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel te informeren over de volgende onderwerpen: de rol van banken bij het tegengaan van sanctieomzeiling; informatie-uitwisseling en

TZ202307-073

Toezeggingen

Toezegging bij Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Toezegging bij Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel . De minister zegt toe de Kamer zo kort mogelijk na het reces, naar verwachting medio september, schriftelijk te informeren over het aantal strafrechtelijke zaken dat het OM heeft aangespannen voor het overtreden van sancties in de afgelopen 10 jaar.

TZ202307-072

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij MH17

Toezegging bij MH17. De minister zegt toe dat hij de Kamer in een verslag van een Raad Buitenlandse Zaken zal informeren over zijn inspanningen om met Oekraïne tot afspraken te komen over de mogelijke uitlevering van de Russische veroordeelden en het laten uitzitten van de straf door de Oekraïense veroordeelde in de MH17-zaak, mochten deze

TZ202307-066

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Toezegging bij Beleidscoherentie voor ontwikkeling . De minister voor BuHa-OS zegt toe in de volgende jaarrapportage Beleidscoherentie voor ontwikkeling in te gaan op mogelijke aanvullende thema’s en de consultaties die daarover plaatsvinden en hebben gevonden.

TZ202307-054

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

Toezegging bij Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea. De minister zal de Kamer voorafgaand aan de plenaire afronding van het debat over de Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea per brief een nader antwoord sturen op de vraag van de heer Kuzu over de vervlechting van de civiele en militaire aspecten van de missie, specifiek de taakafbakening tussen

TZ202306-257

Toegezegd aan Kuzu, T.

Toezeggingen

Toezegging bij Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

Toezegging bij Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea. De minister zegt toe in een volgend verslag van de Raad Algemene Zaken nader in te gaan op het bredere toekomstperspectief voor Bosnië.

TZ202306-256