Toezeggingen

Zoekresultaten (184)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken

Toezeggingen

Toezegging bij Nationale Grondstoffenstrategie

Toezegging bij Nationale Grondstoffenstrategie. De minister voor BuHa-OS zegt toe dat de Kamer aanstaande dinsdag een brief ontvangt over diepzeemijnbouw, waarin wordt ingegaan op onderzoeken, de punten uit het diepzeemijnbouwplan van de VVD- en CDA-fractie en op een positie op het voorstel van Chili en Palau.

TZ202308-036

Toezeggingen

Toezegging bij China

Toezegging bij China . De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe om voor de begrotingsbehandeling met een voorstel te komen voor screening met betrekking tot erkend referenten.

TZ202307-122

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Toezegging bij Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel . De minister zegt toe om de Kamer separaat aan de reactie op de internetconsultatie bij het wetsvoorstel Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel te informeren over de volgende onderwerpen: de rol van banken bij het tegengaan van sanctieomzeiling; informatie-uitwisseling en

TZ202307-073

Toezeggingen

Toezegging bij Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Toezegging bij Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel . De minister zegt toe de Kamer zo kort mogelijk na het reces, naar verwachting medio september, schriftelijk te informeren over het aantal strafrechtelijke zaken dat het OM heeft aangespannen voor het overtreden van sancties in de afgelopen 10 jaar.

TZ202307-072

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij MH17

Toezegging bij MH17. De minister zegt toe dat hij de Kamer in een verslag van een Raad Buitenlandse Zaken zal informeren over zijn inspanningen om met Oekraïne tot afspraken te komen over de mogelijke uitlevering van de Russische veroordeelden en het laten uitzitten van de straf door de Oekraïense veroordeelde in de MH17-zaak, mochten deze

TZ202307-066

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Toezegging bij Beleidscoherentie voor ontwikkeling . De minister voor BuHa-OS zegt toe in de volgende jaarrapportage Beleidscoherentie voor ontwikkeling in te gaan op mogelijke aanvullende thema’s en de consultaties die daarover plaatsvinden en hebben gevonden.

TZ202307-054

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

Toezegging bij Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea. De minister zal de Kamer voorafgaand aan de plenaire afronding van het debat over de Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea per brief een nader antwoord sturen op de vraag van de heer Kuzu over de vervlechting van de civiele en militaire aspecten van de missie, specifiek de taakafbakening tussen

TZ202306-257

Toegezegd aan Kuzu, T.

Toezeggingen

Toezegging bij Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

Toezegging bij Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea. De minister zegt toe in een volgend verslag van de Raad Algemene Zaken nader in te gaan op het bredere toekomstperspectief voor Bosnië.

TZ202306-256

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (VERPLAATST)

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (VERPLAATST). De minister zal de Kamer na de zomer per brief informeren over de mogelijkheden om een juridische basis te geven aan de confiscatie van bevroren Russische tegoeden t.b.v. de wederopbouw van Oekraïne, specifiek t.a.v. AVVN-resoluties en uitspraken van het Internationaal

TZ202306-244

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (CD 21/6)

Toezegging bij Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (CD 21/6). De minister komt in het verslag van de komende Raad Buitenlandse Zaken terug op de uitvoering van de motie-Dassen c.s. (35663, nr. 27) inzake noodvisa voor journalisten en andere onafhankelijke media

TZ202306-247

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022. De minister biedt een besloten technische briefing aan vanuit BZ, BHOS, J&V en SZW over de bilaterale migratiepartnerschappen.

TZ202306-189

Toegezegd aan Graaf, S.J.F. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022. De minister komt voor de zomer schriftelijk terug op de vragen van het lid Klink (VVD) over de toegenomen export richting Iran en hoe zich dit verhoudt tot andere EU landen.

TZ202306-188

Toegezegd aan Klink, J.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022. De minister zal voor de begroting 2024, binnen de begrotingsregels, zo inzichtelijk mogelijk maken wat er per begrotingsartikel voor verplichte en vrije ruimte is, in lijn met de tabel zoals bij de antwoorden eerste suppletoire begroting 2021, inclusief een toelichting.

TZ202306-187

Toegezegd aan Graaf, S.J.F. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022. De minister informeert de Kamer schriftelijk over de verschillende mutaties op begrotingsartikel 5.4 voor de begroting 2023.

TZ202306-185

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel. De ministers voor BuHa-OS en van EZK sturen de Kamer voor de zomer een brief over publiek-private samenwerking. De vragen van het lid De Jong (D66) over ondersteuning van het mkb, ook op Europees niveau, worden daarin meegenomen.

TZ202305-157

Toegezegd aan Jong, R.H. de