Toezeggingen

Zoekresultaten (184)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken

Toezeggingen

Toezegging bij Afrikastrategie

Toezegging bij Afrikastrategie. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer in de voortgangsrapportage over de grondstoffenstrategie te informeren waar de expertise van het Nederlandse bedrijfsleven zit, waar Nederland toegevoegde waarde kan bieden in Afrika en hoe meer toegevoegde waarde in Afrika kan worden

TZ202310-028

Toegezegd aan Thijssen, J.

Toezeggingen

Toezegging bij Afrikastrategie

Toezegging bij Afrikastrategie. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer bij de begrotingsstukken van BuHa-OS te informeren over de voortgang van de Afrikastrategie, waaronder de progressie die wordt gemaakt op het gebied van gelijkwaardigheid. Het maatschappelijk middenveld wordt bij de uitvoering,

TZ202310-027

Toegezegd aan Thijssen, J.

Toezeggingen

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan. De minister zal voor de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2024 nadere informatie sturen over wat er is gedaan met het additionele geld dat is vrijgemaakt in de begroting voor het jaar 2023 voor informatiecampagnes over

TZ202310-083

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan. De minister zal de Kamer voor het einde van het jaar informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de organisaties over de uitvoering van het subsidiekader voor gedetineerden in het buitenland.

TZ202310-082

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan. De minister zal de Kabinetsreactie op het rapport van de commissie Ruys voor het verkiezingsreces opsturen aan de Kamer. De minister zal in deze reactie onder andere terugkomen op de deadline van de speciale voorziening en de motie Belhaj (Kamerstuk 27925-788).

TZ202310-081

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Toezegging bij Beleidscoherentie voor ontwikkeling . De minister voor BuHa-OS zegt toe voor het herfstreces met een kabinetsreactie te komen op de analyse die het nationaal contactpunt OESO-richtlijnen heeft gemaakt.

TZ202307-055

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (VERPLAATST)

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (VERPLAATST). De minister zal in het verslag van de komende Raad Buitenlandse Zaken terugkomen op de juridische en politieke mogelijkheden om de Wagner Group en de Iraanse Revolutionaire Garde op een EU-terreurlijst te plaatsen en daarbij ook reflecteren op de mogelijkheid die één van zijn

TZ202306-246

Toezeggingen

Toezegging bij Wapenexportbeleid

Toezegging bij Wapenexportbeleid. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat samen met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie nog eens kijken naar de drie criteria genoemd in de brief van 1 december over het exportcontrolebeleid voor halfgeleidertechnologie en het toevoegen van een criterium voor lange termijn

TZ202212-169

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe om voor het einde van het jaar een brief te sturen over het Nederlandse standpunt inzake de genocide-zaak van Oekraïne tegen Rusland bij het Internationaal Gerechtshof en mogelijke consequenties voor de erkenning van andere genocides.

TZ202309-080

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe de Kamer bij voorkeur eind 2023 te informeren over de uitvoering van de motie-Dassen/Van der Lee over het vergemakkelijken van de afgifte van noodvisa voor journalisten (Kamerstuk 35663, nr. 27).

TZ202309-079

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe de schadevergoedingsregeling voor nabestaanden van mensen op een dodenlijst ten tijde van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog bij publicatie aan de Kamer te sturen, bij voorkeur voor 6 december 2023, inclusief een stand van zaken van de motie-Sjoerdsma op dit onderwerp (Kamerstuk 26049,

TZ202309-078

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe om voor het einde van het jaar een voortgangsrapportage te sturen over de kabinetsaanpak strategische afhankelijkheden, met daarin een concrete route op BZ-onderwerpen.

TZ202309-077

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36350-XVII) (re- dupliek)

Toezegging bij Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36350-XVII) (re- dupliek). De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe aan te dringen dat het ministerie van J&V eerder komt met de Meerjaren Productie Prognose en de Kamer over de

TZ202308-037

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.