Toezeggingen

Zoekresultaten (184)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken

Toezeggingen

Toezegging bij Situatie in Gaza

Toezegging bij Situatie in Gaza. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer aansluitend op de rechtszaak ter zake, per brief te zullen informeren over de zienswijze van de directie DJZ/IR van het ministerie op het concept van medeplichtigheid bij de toetsing van wapenexport, indien er 'gerede kans' bestaat

TZ202311-039

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Situatie in Gaza

Toezegging bij Situatie in Gaza. De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe dat zij de Kamer voor het einde van het jaar zal informeren over de mogelijkheden - juridisch en anderszins - om iets te doen tegen het geweld vanuit de illegale Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

TZ202311-038

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Acute situatie in Marokko en Libië (CD 25/9)

Toezegging bij Tweeminutendebat Acute situatie in Marokko en Libië (CD 25/9). De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer in de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van november 2023 te informeren over de stand van zaken van de hulpverlening in Afghanistan.

TZ202310-171

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling (CD 6/7)

Toezegging bij Tweeminutendebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling (CD 6/7). De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer in de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van november 2023, te informeren over de stand van zaken inzake hulpverlening in Afghanistan.

TZ202310-158

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Voedselzekerheid en water

Toezegging bij Voedselzekerheid en water. De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, voor de volgende COP, te informeren over de stappen die het kabinet zet om de transitie naar een plantaardig dieet wereldwijd te bespoedigen en te kijken naar de Plant Based Treaty.

TZ202305-154

Toegezegd aan Teunissen, C.

Toezeggingen

Toezegging bij Voedselzekerheid en water

Toezegging bij Voedselzekerheid en water. De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, voor de volgende COP, te informeren over de taken van de mogelijk nog aan te stellen VN-water gezant.

TZ202305-153

Toegezegd aan Klink, J.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Voedselzekerheid en water

Toezegging bij Voedselzekerheid en water. De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, voor de volgende COP, te informeren over de uitvoering van de VN-water agenda, het proces dat daarover plaatsvindt binnen de VN-instellingen en de uitvoering van de afspraken door Nederland.

TZ202305-152

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys

Toezegging bij Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys. De ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie komen uiterlijk eind 2023 met een addendum op de brief van 15 mei 2023 inzake ‘Uitvoering van de motie van het lid Belhaj c.s. over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en op Nederlandse

TZ202310-170

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys

Toezegging bij Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys. De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe de Kamer uiterlijk eind februari te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de positie van ambassadebewakers en EUPOL-bewakers en tolken.

TZ202310-168

Toezeggingen

Toezegging bij Iran

Toezegging bij Iran . De minister zegt toe om het draagvlak in de EU voor plaatsing van de IRGC op de mensenrechtensanctielijst te verkennen en de Kamer daarover te informeren.

TZ202310-157

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Iran

Toezegging bij Iran . De minister zegt toe om in kaart te brengen of er mogelijkheden bestaan om de criteria aan te passen voor plaatsing van entiteiten op de EU-terrorismelijst, en de Kamer daarover per brief te informeren.

TZ202310-156

Toezeggingen

Toezegging bij Iran

Toezegging bij Iran . De minister zegt toe om de Kamer uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 per brief te informeren over de stand van zaken van acties van het kabinet op het gebied van ongewenste buitenlandse inmenging, samen met de ministeries van J&V, BZK en SZW.

TZ202310-155

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij China

Toezegging bij China . De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe om in gesprek te gaan met de minister van OCW over het co-financieren met universiteiten van een leerstoel Modern China, en de uitkomst hiervan voor de begrotingsbehandeling terug te koppelen aan de Kamer.

TZ202307-125

Toegezegd aan Dassen, L.A.J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Acute situatie Marokko en Libië

Toezegging bij Acute situatie Marokko en Libië . De minister zal op basis van lessons learned uit Turkije en Marokko meer centrale coördinatie inrichten voor particuliere initiatieven bij een volgende ramp en de Kamer hierover informeren, indien mogelijk vóór het nog te plannen tweeminutendebat.

TZ202309-071

Toezeggingen

Toezegging bij Acute situatie Marokko en Libië

Toezegging bij Acute situatie Marokko en Libië . De minister zal de Kamer samen met de minister van Buitenlandse Zaken op korte termijn nader informeren over de situatie in Sudan en de humanitaire crisis daar.

TZ202309-070

Toegezegd aan Thijssen, J.