Toezeggingen

Zoekresultaten (162)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe voor het meireces een terugkoppeling te geven van gesprekken met de G4 over vroegsignalering van schulden en het eventueel toevoegen van partijen.

TZ202302-065

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeid en zorg

Toezegging bij Arbeid en zorg. De minister stuurt de reactie op de position paper van de samenwerkende organisaties arbeid en gezondheid en op het nationaal actie programma voor de zomer naar de Kamer.

TZ202301-046

Toegezegd aan Beukering-Huijbregts, M.J.T.G. van

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeid en zorg

Toezegging bij Arbeid en zorg. De minister zegt toe de Kamer voor de zomer te informeren over de mogelijke (administratieve) vereenvoudigingen van de verlofregelingen en neemt daarbij de sociaal economische verschillen mee.

TZ202301-043

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeid en zorg

Toezegging bij Arbeid en zorg. De minister zegt toe het onderzoek naar het niet-gebruik van het geboorteverlof in de zomer naar de Kamer te sturen.

TZ202301-041

Toezeggingen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen. De minister zegt toe de Kamer te informeren over de gesprekken die zij voert met sociale partners over vervroegd uittreden en duurzame inzetbaarheid.

TZ202301-016

Toezeggingen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen. De minister zegt toe een planningsbrief naar de Kamer te sturen met op welk moment de Kamer wat kan verwachten naar aanleiding van de Wet toekomst pensioenen, zoals besluiten en informatie over de uitvoering van moties.

TZ202301-015

Toezeggingen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen. De minister zegt toe de resultaten van de actie van de Pensioenfederatie met betrekking tot diversiteit binnen pensioenfondsbesturen en de cijfers van 2021 over diversiteit binnen pensioenfondsbesturen uiterlijk in het begin van het tweede kwartaal van 2023 naar de Kamer te sturen.

TZ202301-014

Toezeggingen

Toezegging bij Participatiewet

Toezegging bij Participatiewet. De minister zegt toe de berekeningen met betrekking tot het vrijlatingspercentage aan de Kamer te zenden, uiterlijk voor de wetsbehandeling.

TZ202212-101

Toezeggingen

Toezegging bij Participatiewet

Toezegging bij Participatiewet. De minister zegt toe de modelverordening die wordt opgesteld door VNG met betrekking tot de jobcoach aan de Kamer te sturen.

TZ202212-100

Toegezegd aan Kort, A.H.J. de

Toezeggingen

Toezegging bij Participatiewet

Toezegging bij Participatiewet. De minister zegt toe informatie over maatwerkmogelijkheden in de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO), waaronder de mogelijkheden met betrekking tot mantelzorg, aan de Kamer te zenden.

TZ202212-099

Toezeggingen

Toezegging bij Participatiewet

Toezegging bij Participatiewet. De minister zegt toe via het gemeentenieuws gemeenten te attenderen op de mogelijkheid om op individueel niveau te kunnen afwijken van de norm wat betreft giften aan mensen in de Participatiewet.

TZ202212-098

Toezeggingen

Toezegging bij Participatiewet

Toezegging bij Participatiewet. De minister zegt toe de Kamer te informeren over de verdere vormgeving en inrichting van spoor 2.

TZ202212-097

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid. De minister zal een brief aan de Kamer sturen over de uitbreiding van de dienstverlening in de ondersteuning naar werk aan 35-minners.

TZ202212-062

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid. De minister zal de Kamer een brief doen toekomen over wat voor voorzieningen er al zijn voor (kleine) werkgevers om arbeidsongeschikte werknemers te ondersteunen.

TZ202212-061

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid. De minister zal de Kamer informeren of zij financiƫle dekking heeft kunnen vinden voor de oplossing(en) voor de loonloze tijdsvlakken en zij deze oplossingen ook bespreken met de sociale partners.

TZ202212-060