Toezeggingen

Zoekresultaten (143)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. De minister komt in het eerste kwartaal van 2024 terug op de vraag van het lid Van Kent over de taaleis op de werkvloer.

TZ202306-207

Toegezegd aan Kent, B. van

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. De minister komt voor het eind van 2023 terug op de vraag van het lid Van kent over de lichaamskerntemperatuur.

TZ202306-206

Toegezegd aan Kent, B. van

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. De beleidsagenda, waarin de Arbovisie 2040 nader wordt uitgewerkt, komt begin 2024 naar de Kamer.

TZ202306-204

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. De minister informeert de Kamer na de zomer over haar gesprekken met sociale partners over toegang tot de werkvloer voor vakbonden.

TZ202306-203

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. De minister informeert de Kamer dit najaar over het introduceren van een rechtsvermoeden van een dienstverband van zes maanden bij ondeugdelijke administratie en onderbetaling in de Wet minimum loon.

TZ202306-202

Toezeggingen

Toezegging bij Zzp

Toezegging bij Zzp. De minister zegt toe een afschrift van de antwoorden op de vragen van de zzp-organisatie aan de Kamer te versturen voor 12 juli 2023.

TZ202306-090

Toegezegd aan Jong, L.W.E. de

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmigratie

Toezegging bij Arbeidsmigratie. De minister stuurt na het zomerreces informatie over de ETK-regeling

TZ202305-161

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmigratie

Toezegging bij Arbeidsmigratie. De minister stuurt een brief met voor en nadelen voor de arbeidsmigrant van inhoudingen op loon.

TZ202305-160

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmigratie

Toezegging bij Arbeidsmigratie. De minister gaat met collega in gesprek over de mogelijkheid van het idee van een uitschrijfplicht bij gemeenten voor arbeidsmigranten.

TZ202305-159

Toegezegd aan Kort, A.H.J. de

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmigratie

Toezegging bij Arbeidsmigratie. De minister komt terug op de vraag of boetes voor uitzendbureaus die zich niet aan wetten en regels houden verhoogd kunnen worden

TZ202305-158

Toegezegd aan Kent, B. van

Toezeggingen

Toezegging bij Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023)

Toezegging bij Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023). De minister komt, na de hoofdlijnenbrief, terug op de vraag van het lid Van den Hil (VVD) over professioneel zeggenschap in de kinderopvang.

TZ202305-146

Toegezegd aan Hil, J. van den

Toezeggingen

Toezegging bij Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023)

Toezegging bij Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023). De minister gaat onderzoek doen naar de alternatieven voor de uitfasering van de IACK.

TZ202305-145

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023)

Toezegging bij Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023). De minister informeert de Kamer in de zomer over de regeling om werkgevers te ondersteunen bij inzet van een groepshulp.

TZ202305-143

Toezeggingen

Toezegging bij Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023)

Toezegging bij Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023). De minister zegt toe de prijsontwikkeling van de kinderopvang per type aanbieder jaarlijks te monitoren. De eerste monitoring wordt in 2024 met de Kamer gedeeld.

TZ202305-142

Toezeggingen

Toezegging bij Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023)

Toezegging bij Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023). De minister zegt toe de gefaseerde invoering van het nieuwe financieringsstelsel kinderopvang in een brief uiteen te zetten en aan de Kamer te sturen.

TZ202305-141