Toezeggingen

Zoekresultaten (143)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toezeggingen

Toezegging bij Participatiewet

Toezegging bij Participatiewet. De minister zegt toe in de uitwerking van spoor 2 van de Participatiewet in balans bij de scenario-beschrijving de waarden te bespreken die worden afgewogen tegen elkaar.

TZ202306-237

Toegezegd aan Warmerdam, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering

Toezegging bij Inburgering. De minister zegt toe bij ingrijpende wijzigingen van het besluit inburgering en de regeling inburgering na de evaluatie over vijf jaar deze aan de Kamer voor te leggen.

TZ202309-043

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid. Over twee jaar stuurt de minister de eerste evaluatie van het STAP-budget aan de Kamer en neemt duurzame inzetbaarheid daarin mee.

TZ202309-042

Toegezegd aan Jong, L.W.E. de

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering

Toezegging bij Inburgering. De minister zegt toe in de evaluatie van de Wet Inburgering 20.. de vraag meenemen hoe de wet uitpakt voor plattelandsgemeentes en hierover rapporteren aan de kamer.

TZ202309-041

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. De minister neemt het gebruik van 'gluurapparatuur' mee in de tweejaarlijkse enquête onder ondernemingsraden.

TZ202309-040

Toezeggingen

Toezegging bij Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toezegging bij Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uitbreiden van de zzp-agenda met een actueel onderzoek om zzp-ers door te laten groeien naar zelfstandigen met personeel of naar mkb-ers. De minister SZW komt hier samen met de minister van EZ op terug.

TZ202309-039

Toegezegd aan Palland, H.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. Na de zomer informeert de minister de Kamer over de uitwerking van de motie van het lid Van Kent over een protocol waarbij moeilijk objectiveerbare ziektes door het UWV bij keuringen worden erkend en serieus genomen.

TZ202309-037

Toegezegd aan Jong, L.W.E. de

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie

Toezegging bij Inburgering en integratie. De minister bekijkt de mogelijkheden voor een onderzoek naar weerbaarheid van jongvolwassenen tegen ongewenste buitenlandse beïnvloeding en neemt daarbij het onderwerp visitatie lessen op Turkse weekenscholen mee.

TZ202309-035

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmigratie

Toezegging bij Arbeidsmigratie. Na de zomer informeert de minister de Kamer over de uitwerking van het coalitieakkoord op het onderdeel arbeidsmigratie/circulaire migratie.

TZ202309-033

Toegezegd aan Jong, R.H. de

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmigratie

Toezegging bij Arbeidsmigratie. De minister informeert de Kamer in het najaar in een aparte brief over het verband tussen arbeidsmigranten en verschraling in sectoren, en gaat daarbij specifiek in op sectoren waar veel winst gemaakt wordt.

TZ202309-031

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister komt voor de begrotingsbehandeling SZW terug op de vraag van het lid Omtzigt over de voorlichting door het UWV over arbeidskorting.

TZ202306-326

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen. De minister zegt toe later terug te komen op het vraagstuk rondom pensioen voor schijnzelfstandigen en de benodigde premie-inleg, dit loopt mee in het wetgevingstraject rondom (schijn)zelfstandigen.

TZ202306-285

Toezeggingen

Toezegging bij Participatiewet

Toezegging bij Participatiewet. De minister zegt toe de Kamer voor de zomer te informeren over de gevoerde gesprekken met VNG en Cedris over sociaal-ontwikkelbedrijven en de financiële middelen die daarbij horen.

TZ202306-238

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. De minister gaat in gesprek met FNV en Schiphol over onderzoeken naar schadelijke stoffen en informeert de Kamer hierover.

TZ202306-209

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. De minister komt voor het einde van 2023 terug op de vraag van het lid Podt over de meldingsbereidheid van ongedocumenteerde werknemers in relatie tot B8.

TZ202306-208

Toegezegd aan Podt, A.