Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie

Toezegging bij Inburgering en integratie. De minister informeert de Kamer na afloop van de termijn van zes maanden over de stand van zaken met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens.

TZ202310-042

Toegezegd aan Warmerdam, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Participatiewet

Toezegging bij Participatiewet. De minister zegt toe in de uitwerking van spoor 2 van de Participatiewet in balans bij de scenario-beschrijving de waarden te bespreken die worden afgewogen tegen elkaar.

TZ202306-237

Toegezegd aan Warmerdam, S.