Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid. De minister stuurt na de zomer een brief over de toename van het aantal aanvragen bij de Belastingdienst van eigenrisicodragerschap in de afgelopen vijf jaar.

TZ202309-038

Toegezegd aan Maatoug, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid. De minister zal de Kamer een brief sturen waar in zal worden gegaan op het eigenrisicodragerschap en het gesprek met de sociale raadslieden.

TZ202212-063

Toegezegd aan Maatoug, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Toezegging bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting.

TZ202211-054

Toegezegd aan Maatoug, S.