Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023)

Toezegging bij Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023). De minister gaat onderzoek doen naar de alternatieven voor de uitfasering van de IACK.

TZ202305-145

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der