Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe de Kamer voor de zomer 2024 te informeren over het onderzoek naar toezicht op en kwaliteit van bewindvoering.

TZ202402-012

Toegezegd aan Kent, B. van

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. De minister komt in het eerste kwartaal van 2024 terug op de vraag van het lid Van Kent over de taaleis op de werkvloer.

TZ202306-207

Toegezegd aan Kent, B. van

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. De minister komt voor het eind van 2023 terug op de vraag van het lid Van kent over de lichaamskerntemperatuur.

TZ202306-206

Toegezegd aan Kent, B. van

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmigratie

Toezegging bij Arbeidsmigratie. De minister komt terug op de vraag of boetes voor uitzendbureaus die zich niet aan wetten en regels houden verhoogd kunnen worden

TZ202305-158

Toegezegd aan Kent, B. van

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting. De minister zegt toe voor de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid terug te komen op de voor- en nadelen van het invoeren van het certificeringsstelsel in 2024 ten opzichte van 2025.

TZ202211-020

Toegezegd aan Kent, B. van

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting. De minister zegt toe voor de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid schriftelijk terug te komen op de vraag over de uitwijkconstructies van het certificeringsstelsel voor uitzendbureaus.

TZ202211-019

Toegezegd aan Kent, B. van