Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid. Over twee jaar stuurt de minister de eerste evaluatie van het STAP-budget aan de Kamer en neemt duurzame inzetbaarheid daarin mee.

TZ202309-042

Toegezegd aan Jong, L.W.E. de

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. Na de zomer informeert de minister de Kamer over de uitwerking van de motie van het lid Van Kent over een protocol waarbij moeilijk objectiveerbare ziektes door het UWV bij keuringen worden erkend en serieus genomen.

TZ202309-037

Toegezegd aan Jong, L.W.E. de

Toezeggingen

Toezegging bij Zzp

Toezegging bij Zzp. De minister zegt toe een afschrift van de antwoorden op de vragen van de zzp-organisatie aan de Kamer te versturen voor 12 juli 2023.

TZ202306-090

Toegezegd aan Jong, L.W.E. de

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister zegt toe de cliƫntparticipatie bij de procesverbetering te bespreken in het bestuurlijk overleg met het UWV en hier de Kamer voor de zomer 2023 over te informeren.

TZ202304-002

Toegezegd aan Jong, L.W.E. de

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe voor het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid de grootte van de doelgroep voor het Tijdelijk Noodfonds Energie na te gaan bij TNO en hierover een terugkoppeling te geven wanneer deze anders is dan genoemd in het commissiedebat.

TZ202302-071

Toegezegd aan Jong, L.W.E. de

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting. De minister zegt toe in de brief over de seniorenkansenvisie, die voor de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Kamer wordt gestuurd, in te gaan op aangenomen de motie van de leden Van Haga en De Jong over het verlagen van de arbeidskosten van 55-plussers.

TZ202211-026

Toegezegd aan Jong, L.W.E. de