Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023)

Toezegging bij Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023). De minister komt, na de hoofdlijnenbrief, terug op de vraag van het lid Van den Hil (VVD) over professioneel zeggenschap in de kinderopvang.

TZ202305-146

Toegezegd aan Hil, J. van den