Toezeggingen

Zoekresultaten (254)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Toezeggingen

Toezegging bij Personen- en familierecht

Toezegging bij Personen- en familierecht. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer over de kosteloze naamswijziging voor groepen zoals geadopteerden begin 2025 te informeren.

TZ202404-102

Toezeggingen

Toezegging bij Personen- en familierecht

Toezegging bij Personen- en familierecht. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer schriftelijk te informeren over het strafbaar stellen van de voorbereidingen van kinderontvoering waarbij het kinderen van 12 jaar en ouder betreft.

TZ202404-101

Toezeggingen

Toezegging bij Personen- en familierecht

Toezegging bij Personen- en familierecht. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer rond de zomer te informeren over hoeveel aangiftes tegen kinderontvoering worden onderzocht en vervolgd, en in hoeveel gevallen daarvan een straf ten uitvoer wordt gelegd.

TZ202404-100

Toezeggingen

Toezegging bij Personen- en familierecht

Toezegging bij Personen- en familierecht. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe om samen met de minister van Buitenlandse Zaken te onderzoeken of het mogelijk is de Kamer een geanonimiseerd overzicht te verstrekken van inspanningen inzake internationale kinderontvoeringen en daarbij ook de voortgang van de motie-Van Nispen c.s. te betrekken

TZ202404-099

Toezeggingen

Toezegging bij Personen- en familierecht

Toezegging bij Personen- en familierecht. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een gemeentelijke echtscheiding, en de Kamer eind 2025 over de uitkomsten hiervan te informeren.

TZ202404-098

Toezeggingen

Toezegging bij Juridische beroepen

Toezegging bij Juridische beroepen. De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe de Kamer voor de zomer van 2024 te informeren over de Veilige Publieke Taak en gaat daarbij ook in op de moties van het lid Sneller.

TZ202404-092

Toezeggingen

Toezegging bij Juridische beroepen

Toezegging bij Juridische beroepen. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de uitkomsten van de gesprekken over mediation in de justitieketen terug te koppelen in de voortgangsbrief herstelrecht, die na de zomer komt.

TZ202404-091

Toezeggingen

Toezegging bij Juridische beroepen

Toezegging bij Juridische beroepen. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer een terugkoppeling te geven van zijn gesprek met de letselschadebranche over maatregelen voor de korte termijn, op het moment dat het gesprek heeft plaatsgevonden.

TZ202404-090

Toezeggingen

Toezegging bij Juridische beroepen

Toezegging bij Juridische beroepen. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer rond de zomer het rapport van het WODC-onderzoek naar de kwaliteit van belangenbehartiging door letselschadespecialisten naar de Kamer te sturen, en in kwartaal drie van 2024 de kabinetsreactie te laten volgen.

TZ202404-089

Toezeggingen

Toezegging bij Juridische beroepen

Toezegging bij Juridische beroepen. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer schriftelijk te informeren, over drie weken, over de argumenten die ten grondslag liggen aan de keuze voor de klachtenbehandeling en de lokale inbedding in het systeem van het toezicht op de advocatuur, en daarbij ook in te gaan op de geconsulteerde partijen en

TZ202404-088

Toezeggingen

Toezegging bij Juridische beroepen

Toezegging bij Juridische beroepen. De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe in het eerstvolgende halfjaarbericht ondermijning in te gaan op de mogelijkheden om de veiligheid van meldende instanties te verhogen in strafzaken.

TZ202404-087

Toezeggingen

Toezegging bij Juridische beroepen

Toezegging bij Juridische beroepen. De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe de Kamer voor de zomer van dit jaar te informeren over de kosten van de landsadvocaat over 2023, en daarbij ook in te gaan op de vraag hoe de Kamer geïnformeerd blijft over de monitoring naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie-Silvis.

TZ202404-086

Toezeggingen

Toezegging bij JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Toezegging bij JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid). De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt toe de Kamer te informeren over de financiële en operationele betrekkingen met Egypte.

TZ202404-001

Toezeggingen

Toezegging bij JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Toezegging bij JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid). De staatssecretaris zegt toe de Kamer een overzicht te sturen van projecten en organisaties die geld ontvangen dat is toegezegd aan Egypte.

TZ202403-089

Toezeggingen

Toezegging bij JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Toezegging bij JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid). De staatssecretaris van JenV zegt toe de Kamer te informeren over asielaanvragen van mensen die uit visumvrije landen reizen, zodra die informatie beschikbaar is.

TZ202403-088