Toezeggingen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Rajkowski, Q.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Cybercrime

Toezegging bij Cybercrime. De minister van J&V informeert de Kamer in de voortgangsrapportage integrale aanpak online fraude, najaar 2023, over de voortgang van de pilot gegevensuitwisseling.

TZ202303-121

Toegezegd aan Rajkowski, Q.M.