Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister stuurt eind 2023 het eindrapport van de commissie Sorgdrager naar de Kamer.

TZ202305-105

Toegezegd aan Helder, L.M.J.S.

Toezeggingen

Toezegging bij Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Toezegging bij Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. In het halfjaarbericht politie zal de minister ook ingaan op de reactie korpschef.

TZ202304-062

Toegezegd aan Helder, L.M.J.S.