Toezeggingen

Zoekresultaten (197)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën

Toezeggingen

Toezegging bij Toezicht op cryptomunten

Toezegging bij Toezicht op cryptomunten. De minister zal proberen inzicht te krijgen in welke types crypto's Nederlanders hebben en de Kamer nader informeren hierover

TZ202305-014

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2023

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2023. De Kamer ontvangt begin 2023 een brief naar aanleiding van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Vermogensverdeling met daarin een agenda voor 2023, 2024 en 2025.

TZ202211-034

Toezeggingen

Toezegging bij Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

Toezegging bij Fraudesignaleringsvoorziening (FSV). De staatssecretaris heeft toegezegd om een actualisering te schrijven over de voortgang van de zeven actiepunten rondom de cultuurveranderingsplannen ter voorbereiding op het commissiedebat over de Belastingdienst in september.

TZ202306-044

Toezeggingen

Toezegging bij Nationale fiscaliteit

Toezegging bij Nationale fiscaliteit. De staatssecretaris zegt toe om na de zomer de monitoring van de liquidatie-effecten en de eventuele behoefte aan een evaluatie schriftelijk met de Kamer te delen.

TZ202306-226

Toezeggingen

Toezegging bij Nationale fiscaliteit

Toezegging bij Nationale fiscaliteit. De staatssecretaris zegt de Kamer toe om bij Prinsjesdag 2023 de Kamer te informeren over hoe de bouwstenennotitie over het nieuwe belastingstelsel eruit komt te zien.

TZ202306-228

Toezeggingen

Toezegging bij Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

Toezegging bij Fraudesignaleringsvoorziening (FSV). De staatssecretaris zal een meldpunt FSV inrichten en begin september een eerste rapportage over de resultaten aan de Kamer sturen.

TZ202306-043

Toezeggingen

Toezegging bij Toekomst box 3

Toezegging bij Toekomst box 3. De staatssecretaris zal de Kamer na afstemming met het kabinet in de zomer 2023 per brief informeren over de vervolgstappen met betrekking tot de keuzes voor de toekomst van box 3 en daarbij onder andere een vergelijkend overzicht geven van de kostenderving van de verschillende opties.

TZ202305-042

Toezeggingen

Toezegging bij Toekomst box 3

Toezegging bij Toekomst box 3. De staatssecretaris zal na afstemming met het kabinet de Kamer uiterlijk voor Prinsjesdag 2023 nader informeren over het verbeteren van de massaal-bezwaarprocedure.

TZ202305-040

Toezeggingen

Toezegging bij Belastingdienst

Toezegging bij Belastingdienst. De staatssecretaris komt zo snel mogelijk, uiterlijk voor de zomer, met de reactie op de knelpunten uit de praktijk van sociaal raadslieden.

TZ202304-012

Toezeggingen

Toezegging bij Belastingdienst

Toezegging bij Belastingdienst. De staatssecretaris zal uiterlijk in mei een toelichting geven over de huidige situatie van de kilometerheffing 2.0 met oog op de ICT.

TZ202304-011

Toegezegd aan Mulder, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium

Toezegging bij Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium. De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst zegt toe de Kamer te informeren in de volgende EKV-monitor over wat de stappen zijn van het kabinet volgend op het rapport over de veiligheidssituatie LNG project Mozambique.

TZ202302-212

Toezeggingen

Toezegging bij Doorstroomvennootschappen

Toezegging bij Doorstroomvennootschappen. De Kamer ontvangt uiterlijk 31 maart 2023 een brief inzake de impact van belastingontwijking op de brede welvaart en inzake de relatie tussen het bestaan van brievenbusfirma's en de klimaatverplichtingen.

TZ202212-038

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2023

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2023. De Kamer ontvangt zo snel mogelijk, ná 3 november 2022 en ruim vóór 25 november 2022, een brief inzake ambtshalve vermindering bij niet-bezwaarmakers box 3.

TZ202211-036

Toezeggingen

Toezegging bij Vermogensverdeling

Toezegging bij Vermogensverdeling. De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst zal de Kamer bij Voorjaarsnota 2023 inzicht verschaffen in de ontwikkeling van belasting op arbeid en kapitaal (voornamelijk toegespitst op box 2), en wat nodig is om daarin een evenwicht te bereiken. Daarbij worden ook de dga’s meegenomen.

TZ202305-062

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2023

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2023. De Kamer ontvangt vóór eind 2022 een brief met een nieuw, aangepast schema voor de invoering van een nieuw box 3-stelsel waarin ook de uitvoeringsaspecten en knelpunten worden meegenomen.

TZ202211-038