Toezeggingen

Zoekresultaten (220)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024. De staatssecretaris zal de opdracht voor het externe onderzoek naar het Risico Analyse Model (RAM) naar de Kamer sturen op het moment dat de opdracht wordt verstrekt.

TZ202310-161

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De staatssecretaris zegt het lid Van der Lee toe nog schriftelijk toe te lichten waarom een hoger afdrachtniveau voor de NLO geen optie is en het vakje rood is gekleurd en voegt daarbij de achterliggende analyse toe.

TZ202404-058

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De staatssecretaris zegt het lid Van der Lee toe nog schriftelijk toe te lichten waarom een hoger afdrachtniveau voor de NLO geen optie is en het vakje rood is gekleurd en voegt daarbij de achterliggende analyse toe.

TZ202404-057

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zegt toe de Kamer zodra dat kan te informeren over het proces met betrekking tot het proces van de benoeming van de nieuwe president van DNB.

TZ202404-056

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zegt toe voor de zomer, mogelijk bij een Ecofin-agenda, terug te komen op de verliezen van de andere centrale banken, zodat ook andere cijfers meegenomen kunnen worden.

TZ202404-055

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zegt het lid Vermeer toe om een precies tijdspad te sturen met betrekking tot de aanstaande wet Chartaal Betalingsverkeer.

TZ202404-054

Toegezegd aan Vermeer, H.

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zegt toe om de Kamer te informeren over het beroep van de Europese Commissie tegen de uitspraak van het EU-gerecht over de staatssteun aan KLM en wat dat voor Nederland betekent.

TZ202404-053

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zegt toe dat in de KLM-evaluatie alles terugkomt waar de leden tijdens dit commissiedebat wat betreft dit onderwerp specifiek om gevraagd hebben (waaronder of de gestelde voorwaarden überhaupt nagekomen konden worden).

TZ202404-052

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zegt toe om zo snel mogelijk (binnen enkele dagen) terug te komen op door wie de KLM-evaluatie uitgevoerd gaat worden.

TZ202404-051

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zegt het lid Teunissen toe om in het jaarverslag terug te komen op hoe staatsdeelnemingen gaan voldoen aan de SBTI-normen.

TZ202404-050

Toegezegd aan Teunissen, C.

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt het lid Mulder toe om uiterlijk begin volgende week te bevestigen dat de achterstanden op het verstrekken van de ouderdossiers zijn ingelopen.

TZ202403-064

Toegezegd aan Mulder, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Belastingdienst

Toezegging bij Belastingdienst. De staatssecretaris zal de Kamer voor eind maart 2024 informeren over ICT-voorbeelden uit het buitenland, zoals Estland. (Op 2 april 2024 is een uitstelbrief van de staatssecretaris ontvangen. De staatssecretaris zal de Kamer uiterlijk in mei 2024 informeren.)

TZ202403-033

Toezeggingen

Toezegging bij Nationale fiscaliteit

Toezegging bij Nationale fiscaliteit. De staatssecretaris zegt de Kamer toe om bij Prinsjesdag 2023 de Kamer te informeren over hoe de bouwstenennotitie over het nieuwe belastingstelsel eruit komt te zien.

TZ202306-228

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024. De staatssecretaris zegt toe met een reactie op het Global Tax Evasion Report van het EU Tax Observatory over de lage belastingdruk van miljardairs te komen.

TZ202310-163

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe de Kamer op de hoogte te houden van de evaluatie van de methode Stichting Gelijkwaardig Herstel.

TZ202403-066