Toezeggingen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën, Slootweg, E.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Slootweg in het verslag van de Eurogroep/Ecofinraad terug te komen op zijn vraag of de maatregelen die Nederland genomen heeft inzake macro-economische onevenwichtigheden voldoende waren in de ogen van de Europese Commissie.

TZ202308-001

Toegezegd aan Slootweg, E.J.