Toezeggingen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën, Paul, M.L.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Reactie op zorgpunten uit gesprekken met het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Reactie op zorgpunten uit gesprekken met het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe in de septemberbrief terug te komen op de uitvoering van de motie van het lid Paul m.b.t. de VSO-route (Kamerstuk 31066, nr. 1070)

TZ202209-051

Toegezegd aan Paul, M.L.J.