Toezeggingen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën, Nijboer, H.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Nijboer in het verslag van de Eurogroep-Ecofinraad schriftelijk terug te komen op de wijze waarop de discussie over de nutsfunctie van geld op Europees niveau kan worden vervolgd.

TZ202307-027

Toegezegd aan Nijboer, H.

Toezeggingen

Toezegging bij Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage

Toezegging bij Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage. De vraag van het lid Nijboer (PvdA) inzake de Norg-vergoeding wordt doorgeleid naar de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, waarbij wordt verzocht om beantwoording voorafgaand aan het Wetgevingsoverleg Groningen van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

TZ202211-253

Toegezegd aan Nijboer, H.