Toezeggingen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën, Idsinga, F.L.

Toezeggingen

Toezegging bij Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

Toezegging bij Fraudesignaleringsvoorziening (FSV). Voor de technische briefing over FSV zal de staatssecretaris de Kamer per brief informeren over wat er precies met de verschillende genoemde effecten van de registratie en FSV wordt bedoeld.

TZ202306-042

Toegezegd aan Idsinga, F.L.

Toezeggingen

Toezegging bij Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage

Toezegging bij Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage. De vraag van het lid Idsinga (VVD) inzake de leveringszekerheid van gas wordt doorgeleid naar de minister voor Klimaat en Energie.

TZ202211-255

Toegezegd aan Idsinga, F.L.