Toezeggingen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën, Dassen, L.A.J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Initiatiefnota van de leden Van der Lee en Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs

Toezegging bij Initiatiefnota van de leden Van der Lee en Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs. De staatssecretaris zal vanuit de kabinetsvisie de aanbevelingen over de toekomst van de trustsector van het SEO-rapport duiden en komt hier voor de zomer schriftelijk op terug.

TZ202304-173

Toegezegd aan Dassen, L.A.J.M.