Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Afrikastrategie

Toezegging bij Afrikastrategie. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe in het eerste kwartaal van 2024 de evaluatie van Invest International aan de Kamer te sturen.

TZ202310-030

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister informeert de Kamer over de uitkomsten van de Trade and Technology Council tussen de EU en de VS.

TZ202402-105

Toegezegd aan Bamenga, P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister overleg met de minister van EZK of en zo ja, hoe de Kamer nader geïnformeerd kan worden over een Plan B voor eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld op het gebied van industriële subsidies.

TZ202402-104

Toegezegd aan Zeedijk, F.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister gaat de beperking van de landenlijst voor het Social Sutainability Fund heroverwegen, en informeert de Kamer daarover in het verslag van de RBZ/Handel.

TZ202402-103

Toegezegd aan Bamenga, P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister zal de Kamer informeren zodra er ontwikkelingen zijn in de onderhandelingen over het Mercosur-verdrag.

TZ202402-102

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister informeert de Kamer over de uitkomsten van haar gesprek met de stakeholders van de convenanten over de behoefte aan ondersteuning vanuit de overheid.

TZ202309-006

Toezeggingen

Toezegging bij Wapenexportbeleid

Toezegging bij Wapenexportbeleid. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking informeert de Kamer in eerste kwartaal 2023 over de Nederlandse inzet voor de herziening van het EU Gemeenschappelijk standpunt en de mogelijkheid voor een Europese toezichthouder.

TZ202212-170

Toegezegd aan Thijssen, J.

Toezeggingen

Toezegging bij Humanitaire hulp

Toezegging bij Humanitaire hulp. De minister zegt toe de Kamer in een vertrouwelijke briefing te informeren over steun aan kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door ongeoormerkt gefinancierde hulporganisaties.

TZ202305-086

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022. De minister biedt een technische briefing aan over de systematiek van verplichte en vrije ruimte in de BuHa-OS begroting.

TZ202306-186

Toezeggingen

Toezegging bij Acute situatie Marokko en Libië

Toezegging bij Acute situatie Marokko en Libië . De minister stuurt de Kamer via het verslag van de jaarvergadering van de Wereldbank meer informatie over de Nederlandse inzet op winterization.

TZ202309-072

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Acute situatie Marokko en Libië

Toezegging bij Acute situatie Marokko en Libië . Als er al voor de jaarvergadering van de Wereldbank informatie beschikbaar is over het assessment van de Wereldbank over de wederopbouw, dan zal de minister dit met de Kamer delen.

TZ202309-069

Toezeggingen

Toezegging bij Acute situatie Marokko en Libië

Toezegging bij Acute situatie Marokko en Libië . De minister gaat overleggen met de minister van Financiën over de gevolgen van de WWFT voor de door banken aangeboden mogelijkheid om kosteloos geld over te maken naar Marokko en informeert de Kamer daarover via het verslag van de Wereldbank jaarvergadering.

TZ202309-068

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Voedselzekerheid en water

Toezegging bij Voedselzekerheid en water. De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, voor de volgende COP, te informeren over de stappen die het kabinet zet om de transitie naar een plantaardig dieet wereldwijd te bespoedigen en te kijken naar de Plant Based Treaty.

TZ202305-154

Toegezegd aan Teunissen, C.

Toezeggingen

Toezegging bij Voedselzekerheid en water

Toezegging bij Voedselzekerheid en water. De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, voor de volgende COP, te informeren over de taken van de mogelijk nog aan te stellen VN-water gezant.

TZ202305-153

Toegezegd aan Klink, J.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Voedselzekerheid en water

Toezegging bij Voedselzekerheid en water. De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, voor de volgende COP, te informeren over de uitvoering van de VN-water agenda, het proces dat daarover plaatsvindt binnen de VN-instellingen en de uitvoering van de afspraken door Nederland.

TZ202305-152

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.