Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie . De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt een besloten technische briefing toe over steun aan activisten.

TZ202404-034

Toegezegd aan Dobbe, S.E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie . De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, voor het einde van het jaar, een voortgangsrapportage te sturen over de voortgang van de uitvoering van de mondiale gezondheidsstrategie.

TZ202404-032

Toegezegd aan Aardema, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie . De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, in de jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling die voor 15 mei 2024 aan de Kamer wordt gestuurd, te informeren over de relatie tussen de Nederlandse voetafdruk en de mondiale gezondheidsstrategie.

TZ202404-031

Toegezegd aan Hirsch, D.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister overleg met de minister van EZK of en zo ja, hoe de Kamer nader geĆÆnformeerd kan worden over een Plan B voor eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld op het gebied van industriĆ«le subsidies.

TZ202402-104

Toegezegd aan Zeedijk, F.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Afrikastrategie

Toezegging bij Afrikastrategie. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer in de voortgangsrapportage over de grondstoffenstrategie te informeren waar de expertise van het Nederlandse bedrijfsleven zit, waar Nederland toegevoegde waarde kan bieden in Afrika en hoe meer toegevoegde waarde in Afrika kan worden

TZ202310-028

Toegezegd aan Thijssen, J.

Toezeggingen

Toezegging bij Wapenexportbeleid

Toezegging bij Wapenexportbeleid. De minister van Buitenlandse Zaken komt in het volgende of daaropvolgende verslag van de Raad Buitenlandse Zaken terug op de verbetering van toezicht op het Europees Vredesfonds.

TZ202212-171

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister gaat de beperking van de landenlijst voor het Social Sutainability Fund heroverwegen, en informeert de Kamer daarover in het verslag van de RBZ/Handel.

TZ202402-103

Toegezegd aan Bamenga, P.

Toezeggingen

Toezegging bij Wapenexportbeleid

Toezegging bij Wapenexportbeleid. De minister zegt een vertrouwelijke technische briefing toe over exportbeperkende maatregelen op het gebied van halfgeleidertechnologie en de afweging tussen nationale veiligheid en economie daarbij.

TZ202402-164

Toegezegd aan Tuinman, G.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Afrikastrategie

Toezegging bij Afrikastrategie. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe in het eerste kwartaal van 2024 de evaluatie van Invest International aan de Kamer te sturen.

TZ202310-030

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister informeert de Kamer over de uitkomsten van de Trade and Technology Council tussen de EU en de VS.

TZ202402-105

Toegezegd aan Bamenga, P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister zal de Kamer informeren zodra er ontwikkelingen zijn in de onderhandelingen over het Mercosur-verdrag.

TZ202402-102

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister informeert de Kamer over de uitkomsten van haar gesprek met de stakeholders van de convenanten over de behoefte aan ondersteuning vanuit de overheid.

TZ202309-006

Toezeggingen

Toezegging bij Wapenexportbeleid

Toezegging bij Wapenexportbeleid. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking informeert de Kamer in eerste kwartaal 2023 over de Nederlandse inzet voor de herziening van het EU Gemeenschappelijk standpunt en de mogelijkheid voor een Europese toezichthouder.

TZ202212-170

Toegezegd aan Thijssen, J.

Toezeggingen

Toezegging bij Humanitaire hulp

Toezegging bij Humanitaire hulp. De minister zegt toe de Kamer in een vertrouwelijke briefing te informeren over steun aan kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door ongeoormerkt gefinancierde hulporganisaties.

TZ202305-086

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022. De minister biedt een technische briefing aan over de systematiek van verplichte en vrije ruimte in de BuHa-OS begroting.

TZ202306-186