Toezeggingen

Zoekresultaten (8)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Situatie in Gaza

Toezegging bij Situatie in Gaza. De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe dat zij de Kamer voor het einde van het jaar zal informeren over de mogelijkheden - juridisch en anderszins - om iets te doen tegen het geweld vanuit de illegale Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

TZ202311-038

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys

Toezegging bij Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys. De ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie komen uiterlijk eind 2023 met een addendum op de brief van 15 mei 2023 inzake ‘Uitvoering van de motie van het lid Belhaj c.s. over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en op Nederlandse

TZ202310-170

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan. De minister zal de Kabinetsreactie op het rapport van de commissie Ruys voor het verkiezingsreces opsturen aan de Kamer. De minister zal in deze reactie onder andere terugkomen op de deadline van de speciale voorziening en de motie Belhaj (Kamerstuk 27925-788).

TZ202310-081

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij NAVO Ministeriële 4-5 april 2023

Toezegging bij NAVO Ministeriële 4-5 april 2023. In het verslag van de NAVO Ministeriële gaat de minister nader in op veiligheidsgaranties voor Oekraïne en hoe de Kamer hierover verder wordt geïnformeerd.

TZ202304-148

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken. De minister zegt toe om, in overleg met de minister van Justitie en Veiligheid, de Kamer in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari te informeren over de opvolging van meldingen door Iraniërs in Nederland inzake ongewenste buitenlandse beïnvloeding door Iran en daarbij de positie van de

TZ202301-025

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan. De minister zegt toe dat hij in één van de volgende verslagen over de Raad Buitenlandse Zaken de Kamer zal informeren over de stand van zaken ten aanzien van de groep van 650 Afghanen die door EU-lidstaten zouden worden opgenomen.

TZ202212-056

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister bekijkt in hoeverre het mogelijk is om statistieken in kaart te brengen ten aanzien van gevluchte Russische minderheden in grenslanden en koppelt dit terug in het verslag van de RBZ.

TZ202210-125

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . In het verslag van de RBZ geeft de minister nadere informatie over het aantal visa dat is afgegeven voor kort verblijf aan Russische staatsburgers.

TZ202210-124

Toegezegd aan Piri, K.P.