Toezeggingen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Paternotte, J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij MH17

Toezegging bij MH17. De minister van I&W zal een brief sturen aan de Kamer over de implementatie van de aanbevelingen in het rapport inzake MH17 van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over het vliegen boven conflictgebieden. De minister van Buitenlandse Zaken zal hem vragen daarin ook in te gaan op de motie-Amhaouch/Kröger (24804, nr. 109) over

TZ202406-070

Toegezegd aan Paternotte, J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

Toezegging bij Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee . De minister van Buitenlandse Zaken komt in het verslag van een RBZ terug op de nieuwe juridische analyse van de juridische dienst van de Raad over het plaatsen van de Iraanse Revolutionaire Garde op de EU-terrorismelijst.

TZ202404-185

Toegezegd aan Paternotte, J.M.