Toezeggingen

Zoekresultaten (3)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie

Toezeggingen

Toezegging bij Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys

Toezegging bij Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys. De minister van Defensie informeert de Kamer uiterlijk eind 2023 over de stand van zaken ten aanzien van de positie van de Afghan Security Guards (ASG-bewakers).

TZ202310-169

Toezeggingen

Toezegging bij Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

Toezegging bij Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak. De ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken zullen, mocht de grondinvasie in Gaza starten, een brief aan de Kamer sturen over de eventuele impact op de beoogde missie.

TZ202310-153

Toezeggingen

Toezegging bij Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

Toezegging bij Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak. De minister van Defensie zal voor januari 2024 de Kamer een brief doen toekomen over de veiligheidssituatie in Irak en de gevolgen voor de inzet van de force protection. Er zal in deze brief een eigen analyse staan inclusief de eventuele wijzigingen door bondgenoten.

TZ202310-154