Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.839)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het spoeddebat over de totstandkoming van een steunverklaring aan het weekblad Bluf

Moties ingediend bij het spoeddebat over de totstandkoming van een steunverklaring aan het weekblad Bluf. 31573-2  Motie-Neppérus over het snel afronden van het onderzoek   31573-3  Motie-Madlener over het opzeggen van het vertrouwen in de minister...

2008P01274

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage. 29937-0  Wijziging van...

2008P01858

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. 31278-0  Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993...

2008P01863

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)

Stemmingen in verband met: Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen). 31459-10  Amendement van de leden Van Dijck en Weekers over carried interest-regelingen bij private equity organisaties   31459-14  Amendement van het lid Irrgang dat ertoe...

2008P01854

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers. 31317-0  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet...

2008P01859

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers. 31317-9  Motie-Sap/Leijten over een ruimere fiscale ondersteuning van de...

2008P01860

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: Moties ingediend bij Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)

Stemmingen over: Moties ingediend bij Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen). 31459-17  Motie-Tony van Dijck over het opnemen van een gedragscode in de corporate governance code   31459-18  Motie-Cramer c.s. over de uitwerking van de...

2008P01857

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet...

2008P01712

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de zorg in het weekend in verpleeghuizen

Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de zorg in het weekend in verpleeghuizen. 31200-XVI-185  Motie-Leijten over het verbeteren van de kwaliteit in de ouderenzorg   31200-XVI-182  Motie-Agema over een norm voor het minimumaantal uren...

2008P01862

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO over de rapportage van de Europese Commissie inzake de voortgang van Roemenië en Bulgarije

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO over de rapportage van de Europese Commissie inzake de voortgang van Roemenië en Bulgarije. 23987-89  Gewijzigde motie-Ten Broeke/Van Bommel over het niet opheffen van de binnengrenscontroles t.v.v. die gedrukt...

2008P02023

Stemmingsuitslagen

Stemming in verband met: Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Stemming in verband met: Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 31419-0  Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering...

2008P02818

Stemmingsuitslagen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het verslag van de Nationale ombudsman over 2007

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het verslag van de Nationale ombudsman over 2007. 31363-7  Gew. motie Pechtold c.s. over de reikwijdte van de bevoegdheid van de Nationale Ombudsman (t.v.v. die gedrukt onder 31363, nr. 4)...

2008P02824

Stemmingsuitslagen

Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de tarieven voor transport van elektriciteit en gas

Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de tarieven voor transport van elektriciteit en gas. 29023-62  Motie Vendrik/Graus over het teruggeven van niet-redelijke winsten van netbedrijven  

2008P02820

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 31419-15  Motie Aptroot over kiesrecht voor ondernemers bij de samenstelling van het...

2008P02819

Stemmingsuitslagen

Het lid Rutte: brief van de minister-president over de uitvoering van de aangenomen motie Rutte c.s. (31700, nr. 13)

Het lid Rutte: brief van de minister-president over de uitvoering van de aangenomen motie Rutte c.s. (31700, nr. 13).

2008P02853