Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.425)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de IJsselmeerziekenhuizen

Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de IJsselmeerziekenhuizen. 27295-103  Motie Schippers c.s. wijsheid en succes voor de minister   27295-102  Motie Agema/Kant een basisziekenhuis in zowel Emmeloord als Lelystad  

2008P05177

Stemmingsuitslagen

Stemming over: motie ingediend bij het VAO Bedienen op afstand van sluizen/bruggen/stuwen

Stemming over: motie ingediend bij het VAO Bedienen op afstand van sluizen/bruggen/stuwen. 31700-A-8  Motie De Rouwe en Roemer over een evaluatie van de pilot-projecten in Zeeland en Zuid-Limburg  

2008P05174

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009

Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009. 31700-XIII-33  Motie Graus en Tony van Dijck over verlaging van belastingen en administratieve lasten   31700-XIII-39...

2008P05181

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009

Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009. 31700-IV-10  Motie Remkes c.s. over onderwerpen die betrokken moeten worden bij de Statuutwijziging   31700-IV-11  Motie Remkes/Van Raak over het...

2008P05178

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Visserij

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Visserij. 29675-57  Motie Jacobi aanmelding van de Centrale Oestergronden als beschermd gebied   29675-59  Motie Graus over bescherming van de visserij tegen activistische vormen van natuur- en milieupaniek  ...

2008P05720

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering. 31514-13  Amendement van het lid...

2008P05740

Stemmingsuitslagen

Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over het leveren van huishoudelijke zorg door thuiszorgaanbieders

Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over het leveren van huishoudelijke zorg door thuiszorgaanbieders. 23235-84  Motie Leijten/Agema het budget voor de Wmo  

2008P05716

Stemmingsuitslagen

Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de begroting van het ministerie van Justitie voor het jaar 2009

Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de begroting van het ministerie van Justitie voor het jaar 2009. 31700-VI-17  Motie De Roon over uitkering van de opbrengsten van toegewezen ontnemingsvorderingen aan de opsporingsinstanties die het...

2008P05754

Stemmingsuitslagen

Stemming over: motie ingediend bij het VAO Verwevenheid onderwereld met de bovenwereld

Stemming over: motie ingediend bij het VAO Verwevenheid onderwereld met de bovenwereld. 29911-15  Motie Kuiken c.s. over overnemen van de aanbevelingen van de werkgroep  

2008P05727

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering

Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering. 31514-22  Motie Ortega-Martijn c.s...

2008P05725

Stemmingsuitslagen

Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de voortgang van de A4 Midden-Delfland

Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de voortgang van de A4 Midden-Delfland. 30561-12  Motie Roemer en Vendrik over een serieus onderzoek naar alternatieven alvorens een besluit te nemen  

2008P05722

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ketenzorg verloskunde/Kraamzorg

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ketenzorg verloskunde/Kraamzorg. 29323-52  Motie Schermers c.s. over vaststellen van het beroepsprofiel van de tweedelijnsverloskundige door het CBOG  

2008P05743

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kapitaallasten

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kapitaallasten. 29248-65  Motie Van Gerven over met terugwerkende kracht uitbreiden van de overgangsregeling over 2008   29248-67  Motie Van der Veen c.s. over het vanaf 1 januari 2009 van...

2008P05731