Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.425)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Grondstoffen en afval

Moties ingediend bij het VAO Grondstoffen en afval. 30872-191  Motie van het lid Dik-Faber over verplicht statiegeld op petflessen van 1 liter of meer   30872-190  Motie van het lid Van Tongeren over het vergroten van...

2015P13133

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het bericht ‘Steeds meer urgente woningzoekenden krijgen voorrang’

Moties ingediend bij het debat over het bericht ‘Steeds meer urgente woningzoekenden krijgen voorrang’. 32847-197  Gewijzigde motie van de leden Voordewind en Schouten (t.v.v. 32847, nr. 191) over mogelijkheden van particuliere opvang van vluchtelingen   32847-192...

2015P13135

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Voortzetting Energie en SDE+

Moties ingediend bij het VAO Voortzetting Energie en SDE+. 31239-201  Motie van het lid Van Veldhoven over een ingroeipad van gecascadeerde biomassa   31239-191  Motie van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven over informatie over...

2015P13143

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang. 34195-0  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen...

2015P13139

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VSO Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 14-15 september 2015

Moties ingediend bij het VSO Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 14-15 september 2015. 21501-32-873  Gewijzigde motie van de leden Koser Kaya en Dikkers (t.v.v.21501-32, nr. 871) over het pakket aan steunmaatregelen van de Europese Commissie  ...

2015P13427