Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.653)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Spoor

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Spoor. 29984-1195  Motie van het lid Grinwis c.s. over prestatieafspraken met ProRail maken over het beheer en herstel van liften   29984-1188  Motie van het lid Stoffer c.s. over de mogelijkheden...

2024P05558

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel. 30252-157  Motie van de leden Pierik en Flach over het opstellen van een langjarige strategische landbouwvisie binnen de EU waarbij de continuïteit van voedselzekerheid vooropstaat   30252-164...

2024P05559

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse

Moties ingediend bij het debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse. 21501-08-942  Motie van het lid Kostic c.s. over de afspraken over natuurbescherming tijdig nakomen en maatregelen nemen om de negatieve trend voor verschillende dierpopulaties zo...

2024P05562

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs. 24587-932  Motie van het lid Ellian over magazine De Vrije Zielen niet langer toestaan in penitentiaire inrichtingen, justitiële jeugdinrichtingen en forensisch psychiatrische klinieken  

2024P05617

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem. 31409-442  Motie van het lid De Hoop over aan alle sectorpartijen duidelijk maken dat de harde deadline voor fase 1 en 2 van het verbod op varend ontgassen wordt gehandhaafd...

2024P05554

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten

Aangehouden motie ingediend bij de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten. 36225-26  Motie van het lid El Abassi over aandachtsfunctionarissen instellen om de bewustwording van de blinde vlek ten aanzien van het (h)erkennen van...

2024P05551

Stemmingsuitslagen

Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten) (36225)

Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten) (36225). 36225-0  Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet

2024P05550

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de artikel 100-brief voor een militaire missie op de Rode Zee

Moties ingediend bij het debat over de artikel 100-brief voor een militaire missie op de Rode Zee. 29521-474  Motie van het lid Van Baarle over geen militaire bijdrage leveren aan Operatie Prosperity Guardian en Operatie Aspides...

2024P05259

Stemmingsuitslagen

Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten)

Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten). 36225-10  Amendement van de leden Van Nispen en Mutluer over het uiterlijk vijf jaar na de...

2024P05011

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad. 21501-07-2013  Motie van de leden Van Hijum en Heinen over zich blijven inzetten voor een stevige positie van onafhankelijke nationale begrotingsautoriteiten en een onafhankelijke beoordeling van naleving van de...

2024P05179

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de fraudebestrijding door DUO

Moties ingediend bij het debat over de fraudebestrijding door DUO. 24724-226  Motie van het lid Ergin c.s. over bezwaar en beroep online mogelijk maken en studenten hierover actief informeren   --1  Gewijzigde motie van het lid...

2024P05019

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid. 24515-742  Motie van de leden Palmen en Mohandis over de vermogensgrenzen van lokale belastingen gelijkstellen aan de vermogensgrenzen van de Participatiewet  

2024P05020

Stemmingsuitslagen

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023)

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023). 36357-0  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport...

2024P05014

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Verzamelwet VWS 2023

Moties ingediend bij de Verzamelwet VWS 2023. 36357-20  Motie van het lid Tielen c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid om kleine zorgaanbieders die te goeder trouw zijn minder frequent uit te vragen   36357-18  Motie...

2024P05016

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag. 31322-526  Motie van de leden Maatoug en Grinwis over verder werken aan...

2024P05006