Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.423)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ministeriële Raad

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ministeriële Raad. 28676-67  Motie Diks/Halsema over medeverantwoordelijkheid van de NAVO voor het starten van onderhandelingen met de Taliban op lokaal en nationaal niveau   28676-68  Motie Brinkman/Wilders over het...

2008P04255

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over Fortis en ABN AMRO

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over Fortis en ABN AMRO. 31371-17  Motie Weekers c.s. over de borging dat de staatsdeelneming niet tot oneigenlijk concurrentievoordeel leidt   31371-16  Motie Koser Kaya en Weekers over bestemming...

2008P04249

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het najaarsoverleg en algemeen koopkrachtbeeld

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het najaarsoverleg en algemeen koopkrachtbeeld. 31700-XV-6  Motie Sap/Kant over aanvullende maatregelen zodat mensen aan de onderkant er gemiddeld in 2009 niet op achteruitgaan   31700-XV-9  Motie Weekers over...

2008P04253

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Milieuraad

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Milieuraad. 21501-08-289  Motie Neppérus over het voorkomen van een opeenstapeling van toeslagen   21501-08-287  Motie Vendrik over het aanvullen van de emissienorm voor nieuwe elektriciteitscentrales met een ingangsdatum van...

2008P04258

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Brief van de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets over het voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (COM(2008) 426)

Stemmingen in verband met: Brief van de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets over het voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap...

2008P04251

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Inburgeringscursussen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Inburgeringscursussen. 31143-29  Motie Karabulut/Dibi over het oplossen van het financiële probleem voor taalaanbieders   31143-26  Motie Dijsselbloem c.s. over het door gemeenten voor hun rekening nemen van een derde...

2008P04254

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen-en asielbeleid

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen-en asielbeleid. 19637-1225  Motie De Wit/Azough over het voorzetten van het bieden van categoriale bescherming aan asielzoekers uit Centraal-Irak   19637-1227  Gew motie Anker over het ook benoemen van...

2008P04256

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over handhaving van het rookverbod

Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over handhaving van het rookverbod. 22894-190  Motie Leijten over een subsidieregeling voor het creëren van rookruimtes in de kleine horeca   22894-188  Motie Agema over het opheffen van het...

2008P04246

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over problemen rondom de invoering van gratis schoolboeken

Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over problemen rondom de invoering van gratis schoolboeken. 31325-24  Motie Jasper van Dijk over een onderzoek naar een alternatief voor de verplichte aanbesteding van de gratis schoolboeken   31325-23...

2008P04248

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Derde evaluatie Wet BOPZ

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Derde evaluatie Wet BOPZ. 25763-13  Motie Joldersma c.s. over de experimenten met commissies psychiatrische zorg   25763-15  Motie Van Gerven over de verantwoordelijkheid van de inspectie bij dwang- en...

2008P04247

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend tijdens het VAO NMA Besluiten thuiszorg

Stemmingen over: moties ingediend tijdens het VAO NMA Besluiten thuiszorg. 23235-83  Motie van de leden Leijten en Agema over een dringend verzoek aan de NMa om haar onderzoek in de thuiszorg op te schorten tot de...

2008P04260

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Betalingen aan Nederlanders in VN-dienst

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Betalingen aan Nederlanders in VN-dienst. 31700-V-9  Motie De Roon over het nooit meer in aanmerking laten komen van mevrouw Herfkens voor een door de rijksoverheid te betalen functie  ...

2008P04252

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Brief van de vaste commissie voor Economische Zaken over een onderzoek naar de tariefregulering voor netwerkbedrijven

Stemmingen in verband met: Brief van de vaste commissie voor Economische Zaken over een onderzoek naar de tariefregulering voor netwerkbedrijven. 31730-1  Verzoek tot onderzoek inzake tariefregulering van netwerkbedrijven  

2008P04250

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009

Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009. 31700-III-13  Gewijzigde motie...

2008P04642

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO WODC-onderzoek illegaal verblijf in Nederland

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO WODC-onderzoek illegaal verblijf in Nederland. 19637-1229  Motie Kamp over het binnen vier jaar halveren van het aantal illegaal in Nederland verblijvende personen   19637-1230  Motie Fritsma over het strafbaar...

2008P05172