Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.535)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024 (36410-I)

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024 (36410-I). 36410-I-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024  

2024P02484

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (36410-XVI)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (36410-XVI). 36410-XVI-43  Gewijzigd amendement van de leden Bikker en Klaver ter vervanging van nr. 6 over middelen voor het...

2024P02497

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit) (36499)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit) (36499).

2024P02499

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2024 (36410-J)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2024 (36410-J). 36410-J-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024  

2024P02495

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 (36410-K)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 (36410-K). 36410-K-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024  

2024P02492

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2024 (36410-IIB)

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2024 (36410-IIB). 36410-IIB-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat...

2024P02486

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2024 (36410-III)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het...

2024P02487

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (36410-X)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (36410-X). 36410-X-0  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024   36410-X-40  Amendement van het lid...

2024P02491

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (36410-VIII)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (36410-VIII). 36410-VIII-45  Amendement van het lid Martens-America over een capaciteitsfixus op trajecten binnen een opleiding   36410-VIII-51  Amendement van...

2024P02490

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024. 36410-V-69  Motie van het lid Van Baarle c.s. over bevorderen dat in Europees verband gezamenlijk wordt opgetrokken...

2024P02616

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Asiel en migratie

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Asiel en migratie. 36410-VI-73  Motie van het lid Markuszower over maatregelen om de hoge instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen terug te dringen   36410-VI-84  Motie van het lid Podt over...

2024P02483

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Sport en Bewegen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Sport en Bewegen. 36410-XVI-121  Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over onderzoek naar een revolverend fonds voor verduurzaming en toegankelijkheid van sportaccommodaties   36410-XVI-126  Motie van de leden...

2024P02482

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

Moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur. 36471-25  Motie van het lid Dijk   36471-24  Motie van het lid Dijk   36471-23  Motie van het lid Dijk   36471-26  Motie van het...

2024P02584

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Wijziging van de Opiumwet

Aangehouden motie ingediend bij de Wijziging van de Opiumwet. --1  Gewijzigde motie van het lid Bikker c.s. over een landelijke campagne om drugsgebruikers te confronteren met de gevolgen van drugsgebruik voor de samenleving (t.v.v. 36159-13)  

2024P02323

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Entreeopleiding in het praktijkonderwijs

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Entreeopleiding in het praktijkonderwijs. --1  Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over uitzonderingen mogelijk maken zodat een bekostigde praktijkonderwijsschool voor examinering en diplomering mag samenwerken met een niet-bekostigde mbo-instelling (t.v.v...

2024P02321