Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.423)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) (re- en dupliek)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) (re- en dupliek). 28867-0  Wijziging van de titels 6, 7 en 8...

2008P02823

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (verplichte medewerking aan een bloedtest in strafzaken)

Stemmingen in verband met: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (verplichte medewerking aan een bloedtest...

2008P02822

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij

Stemmingen over: moties ingediend bij. 31250-25  Motie Ouwehand over doelstellingen voor een transitie naar de consumptie van duurzaam geproduceerde eiwitten   31250-27  Motie Ouwehand over een algemeen duurzaamheidsbeleid voor het Tweede Kamerapparaat  

2008P02829

Stemmingsuitslagen

Stemming over: moties ingediend bij het spoeddebat over de prijsstijgingen van nationale vervoersbewijzen

Stemming over: moties ingediend bij het spoeddebat over de prijsstijgingen van nationale vervoersbewijzen. 23645-238  Motie Van Gent over het beperken van de tariefsverhoging tot de verwachte stijging van de kosten van levensonderhoud   23645-237  Motie Roemer...

2008P02817

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen. 31700-26  Motie-Van der Vlies c.s. over het duidelijk communiceren van aansprekende en concrete voorbeelden van lik-op-stukbeleid   31700-4  Motie van de leden Kant en Halsema over reparatie...

2008P02826

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Uitspraken minister van Defensie in Vrij Nederland

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Uitspraken minister van Defensie in Vrij Nederland. 31700-X-6  Motie Pechtold c.s. over wegnemen van de onrust bij de Krijgsmacht   31700-X-7  Motie Brinkman over het aanwezig zijn bij de...

2008P03263

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de OV-chipkaart

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de OV-chipkaart. 23645-246  Motie De Krom/Roefs over het positief beoordelen van het verzoek van de gemeente Rotterdam om de strippenkaart binnenkort uit de roulatie te nemen   23645-248...

2008P03244

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen). 31337-0  Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen)   31337-9  Amendement van het lid Poppe c.s. ter vervanging van nr. 8...

2008P03538

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over groene stroom

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over groene stroom. 31239-38  Motie-Madlener over het kosteloos omzetten van groene-stroomcontracten in normale stroomcontracten   31239-39  Motie-Madlener over het voortvarend behandelen van de vergunningaanvraag voor de bouw van een...

2008P03550

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toegankelijkheid openbaar vervoer

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toegankelijkheid openbaar vervoer. 25847-65  Motie Roemer over een toilet in volledig toegankelijke treinen   25847-66  Motie Roemer/De Krom over de toegankelijkheid van stations in 2030   25847-67  Motie Mastwijk/Roefs...

2008P03545

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het onderzoek marktwerkingsbeleid

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het onderzoek marktwerkingsbeleid. 24036-358  Gewijzigde motie Vos c.s. (t.v.v. 24036, nr. 352) over een adviesaanvraag aan de SER inzake waarborging van publieke belangen bij marktwerking (tweede herdruk)  ...

2008P03537

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de lijkbezorging. 30696-30  Motie Arib over het instellen van proefregio's waarin bij iedere minderjarige een lijkschouw wordt verricht   30696-31  Gew. motie Arib t.v.v. 30696, nr...

2008P03542

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vrije prijsvorming ziekenhuiszorg

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vrije prijsvorming ziekenhuiszorg. 29248-57  Motie Van der Veen c.s. over een rapportage over de prijs- en volumeontwikkelingen in het B-segment   29248-56  Motie Van Gerven over het niet afwentelen...

2008P03548

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de situatie in Gouda

Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de situatie in Gouda. 28684-171  Motie-Brinkman over het onder curatele stellen van burgemeesters   28684-175  Motie-Griffith over een landelijke aanpak van probleemjongeren   28684-172  Motie-Brinkman over het geven...

2008P03555

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Burgerforum kiesstelsel

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Burgerforum kiesstelsel. 30184-24  Motie Van der Staaij/Van der Ham over een advies van de Kiesraad over het systeem van restzetelverdeling   30184-23  Motie Van Raak over het bijvoegen van...

2008P03543