Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.535)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking) (36197)

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking...

2024P03474

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering. 32637-602  Motie van de leden White en Tjeerd de Groot over in kaart brengen welke sectoren achterblijven in verduurzaming en hoe deze kunnen worden aangespoord sneller te...

2024P03490

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nieuwe maatregelen netcongestie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nieuwe maatregelen netcongestie. 29023-484  Motie van het lid Kröger over bewerkstelligen dat netbeheerders al het nodige doen om oplossingen mogelijk te maken die flexibel gebruik van het net bevorderen   --1...

2024P03492

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

Moties ingediend bij het debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen. 29023-463  Motie van het lid Dijk over het aanbesteden van het openbaar vervoer niet meer wettelijk verplicht stellen   29023-466  Motie van het...

2024P03487

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment (36279)

Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment (36279). 36279-0  Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde...

2024P03494

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de interpellatie-Van der Plas inzake het niet voldoen aan het informatieverzoek om de Impact Assessment Natuurherstelverordening naar de Kamer te sturen

Motie ingediend bij de interpellatie-Van der Plas inzake het niet voldoen aan het informatieverzoek om de Impact Assessment Natuurherstelverordening naar de Kamer te sturen. 36508-1  Motie van de leden Van der Plas en Hertzberger over in...

2024P03498

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de...

2024P03480

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid. 24515-746  Motie van het lid Van Kent over een voorstel doen voor het afschaffen van de kostendelersnorm   24515-748  Motie van het lid Van Baarle over uitspreken dat...

2024P03493

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord

Moties ingediend bij het debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord. 32793-717  Motie van het lid Dobbe over de preventieaanpak meer baseren op het tegengaan van de maatschappelijke oorzaken van sociaal-economische gezondheidsverschillen   32793-716  Motie...

2024P03497

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nationaal Plan Energiesysteem

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nationaal Plan Energiesysteem. --1  Gewijzigde motie van het lid Teunissen over de subsidieregeling voor BECCS niet verder uitwerken (t.v.v. 32813-1360)   32813-1354  Motie van het lid Kröger over energiecoöperaties, energiehubs en...

2024P03491

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2023 en de Voorjaarsnota 2024

Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2023 en de Voorjaarsnota 2024. 31428-17  Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2023 en de Voorjaarsnota...

2024P03496

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. 36279-18  Motie van het lid Mutluer over het introduceren van een ingebruiknameplicht van negen maanden voor de geselecteerde telers   36279-12  Motie van het lid...

2024P03495

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking) (36197)

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking...

2024P02774

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering bij het ministerie van Algemene Zaken

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering bij het ministerie van Algemene Zaken. 36410-III-12  Motie van het lid Ergin over vaart zetten achter de implementatie van...

2024P02779

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2024

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2024. 22112-3890  Aanbieding ter besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het wetgevings- en werkprogramma van de Europese...

2024P02777