Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (20)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 11/04/2023

Stemmingsuitslagen

aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Medische preventie

aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Medische preventie.

2023P06028

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van de Wet Seksuele Misdrijven (Kamerstuk 36 222, nr. 8)

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van de Wet Seksuele Misdrijven (Kamerstuk 36 222, nr. 8).

2023P06040

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen/ Handelsinstrumentarium

moties ingediend bij het tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen/ Handelsinstrumentarium.

2023P06035

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van der Werf ‘Let's talk about seksueel geweld’

moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van der Werf ‘Let's talk about seksueel geweld’.

2023P06024

Stemmingsuitslagen

Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Trb. 2021, 135)

Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Trb...

2023P06038

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het tweeminutendebat Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

moties ingediend bij het tweeminutendebat Contourennota aanpassing Mijnbouwwet.

2023P06030

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen

moties ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen.

2023P06041

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het tweeminutendebat Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit

moties ingediend bij het tweeminutendebat Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit.

2023P06032

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid

moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid.

2023P06031

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel)

moties ingediend bij het tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel).

2023P06034

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het tweeminutendebat Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit

moties ingediend bij het tweeminutendebat Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit.

2023P06033

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij de Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten

moties ingediend bij de Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status...

2023P06039

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij de Wijziging van de Mediawet 2008

moties ingediend bij de Wijziging van de Mediawet 2008.

2023P06027

Stemmingsuitslagen

aangehouden moties ingediend bij het debat over het niet waarmaken van de woningbouwambities

aangehouden moties ingediend bij het debat over het niet waarmaken van de woningbouwambities. 32847-1032  Motie van de leden Geurts en Grinwis over een onderzoek naar een generieke depositieberekening met standaardeenheden voor kleine tot middelgrote woningbouwprojecten  ...

2023P06094

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden)

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden).

2023P06029