Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (21)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 08/06/2021

Stemmingsuitslagen

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) (35530)

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) (35530). 35530-0  Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie...

2021P09716

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat telecommunicatie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat telecommunicatie. 24095-539  Motie van het lid Van Ginneken c.s. over de veilingregeling aanhangig maken bij de Tweede Kamer   24095-540  Motie van het lid Van der Lee over aanpassing van het...

2021P09718

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket) (35723)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket) (35723). 35723-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie...

2021P09724

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. 35667-31  Motie van het lid Van der Laan over onderzoeken in welke mate administratieve verplichtingen...

2021P09712

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 12 mei 2021

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 12 mei 2021. --1  Gewijzigde motie van het lid Kuiken over een intra-action review laten uitvoeren (t.v.v. 25295-1196)  

2021P09887

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van der Laan over ouderen met een verstandelijke beperking

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van der Laan over ouderen met een verstandelijke beperking. 35651-6  Motie van de leden Westerveld en Van der Laan over mensen met een beperking beter...

2021P09713

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35667)

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35667). 35667-39  Gewijzigd amendement van de...

2021P09711

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Peters, Van der Staaij en Ceder over “Christenvervolging – Schapen tussen de Wolven”

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Peters, Van der Staaij en Ceder over “Christenvervolging – Schapen tussen de Wolven”. 35719-8  Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over de oprichting van...

2021P09714

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 15 april 2021

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 15 april 2021. --1  Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Van Haga over de financiële steun voor filiaalbedrijven zo snel mogelijk verruimen...

2021P09886

Stemmingsuitslagen

Stukken onder 35718

Stukken onder 35718. 28973-242  Onderzoek welke systeemveranderingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de diergezondheid en het dierenwelzijn in de kalverhouderij  

2021P09939

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het economisch steunpakket

Moties ingediend bij het debat over het economisch steunpakket. 35420-283  Motie van het lid Van Kent c.s. over booking.com ten minste het uitgekeerde bedrag aan bonussen laten terugbetalen   35420-285  Motie van het lid Aartsen over...

2021P09722

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand. 31753-241  Motie van de leden Van Baarle en Van Nispen over de toegankelijkheid van het recht bij online-instrumenten  

2021P09888

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Moties ingediend bij de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. --1  Gewijzigde motie van het lid Bisschop over een eenmalige verhoging van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden (t.v.v. 35530-10)   --1  Gewijzigde motie van het...

2021P09717

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35522)

Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35522). 35522-9  Amendement van de leden-Grinwis en Leijten 35522-9 over het ook van toepassing verklaren op marktkooplieden   35522-0  Wijziging...

2021P09719

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. 32847-750  Motie van het lid Bromet c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid om de Ierse aanpak te volgen   32847-751  Motie van...

2021P09715