Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.168)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

25e vergadering, donderdag 14 december 2023

25e vergadering, donderdag 14 december 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Milieuraad op 18 december 2023; Verkiezing Voorzitter van de Tweede Kamer; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Extra regeling van werkzaamheden; Verkiezing Voorzitter van de Tweede Kamer; Stemmingen; Verkiezing...

Plenaire verslagen

24e vergadering, woensdag 13 december 2023

24e vergadering, woensdag 13 december 2023; Opening; Mededelingen; Verkiezingsuitslag; Regeling van werkzaamheden; Beëdiging van mevrouw S.E.M. Dobbe (SP); Mededelingen; Verkiezingsuitslag; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

23e vergadering, dinsdag 12 december 2023

23e vergadering, dinsdag 12 december 2023; Opening; Vragenuur; Afscheid van het lid L.M.C. Marijnissen (SP); Mededelingen; Beëdiging mevrouw J. van den Hil (VVD), de heer Tjeerd de Groot (D66) en mevrouw M. Synhaeve (D66); Mededelingen; Stemmingen...

Plenaire verslagen

22e vergadering, donderdag 7 december 2023

22e vergadering, donderdag 7 december 2023; Opening; Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023 en van 10-11 december; Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

20e vergadering, dinsdag 5 december 2023

20e vergadering, dinsdag 5 december 2023; Opening; Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven; Ontwerpprofielschets voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer; Afscheid van de Kamer in oude samenstelling; Sluiting;

Plenaire verslagen

21e vergadering, woensdag 6 december 2023

21e vergadering, woensdag 6 december 2023; Opening; Beëdiging tijdelijk Voorzitter; Beëdiging van de overige leden; Profielschets voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

19e vergadering, zaterdag 2 december 2023

19e vergadering, zaterdag 2 december 2023; Opening; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

17e vergadering, woensdag 25 oktober 2023

17e vergadering, woensdag 25 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Pakket Belastingplan 2024; Beëdiging mevrouw C. van Breugel (D66); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pakket Belastingplan 2024; Rapport "Schaduwdansen" over grensoverschrijdend gedrag in de danssector; Aanscherpingen particulier en...

Plenaire verslagen

16e vergadering, dinsdag 24 oktober 2023

16e vergadering, dinsdag 24 oktober 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Personeel Defensie; Mbo (basisvaardigheden / positie en medezeggenschap van studenten); Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs; Europese top van...

Plenaire verslagen

15e vergadering, donderdag 19 oktober 2023

15e vergadering, donderdag 19 oktober 2023; Opening; Hamerstukken; Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023; Begroting Binnenlandse Zaken 2024 - Wonen en ruimtelijke ordening; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Binnenlandse Zaken 2024 - Wonen en ruimtelijke...

Plenaire verslagen

14e vergadering, woensdag 18 oktober 2023

14e vergadering, woensdag 18 oktober 2023; Opening; Mededelingen; JBZ-Raad 19 en 20 oktober 2023 (algemeen); Telecomraad (informeel) 23-24 oktober 2023 ; Digitaliserende overheid; Begrotingen Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gang van zaken...

Plenaire verslagen

13e vergadering, dinsdag 17 oktober 2023

13e vergadering, dinsdag 17 oktober 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023; Begroting Binnenlandse Zaken 2024 - Overige beleidsartikelen; Begroting Binnenlandse Zaken 2024...

Plenaire verslagen

12e vergadering, donderdag 12 oktober 2023

12e vergadering, donderdag 12 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Raad Buitenlandse Zaken; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds 2024; Begroting...

Plenaire verslagen

11e vergadering, woensdag 11 oktober 2023

11e vergadering, woensdag 11 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Pensioenonderwerpen; Buitenlandse inmenging en beïnvloeding; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024; Herdenking naar aanleiding van de gebeurtenissen in Israël; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024 (voortzetting); Mededelingen; Regeling...

Plenaire verslagen

10e vergadering, dinsdag 10 oktober 2023

10e vergadering, dinsdag 10 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ondernemen en bedrijfsfinanciering; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds 2024; Sluiting;