Overige kamerstukken

Zoekresultaten (6.661)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid De Kort (VVD) tot omzetten van wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2023 SZW in een schriftelijk overleg

Verzoek van het lid De Kort (VVD) tot omzetten van wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2023 SZW in een schriftelijk overleg. Verzonden: woensdag 5 juni 2024 10:32 Aan: Commissie SZW Onderwerp: Verzoek tot e-mailprocedure Goedemorgen, Graag zou...

2024D23093

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 1 / 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 570 Verdrag inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk; Genève, 15 juni...

2024D23169

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling (Kamerstuk 36067-198)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling (Kamerstuk 36067-198). 2024D23225 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond...

2024D23225

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 545 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober...

2024D23275

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng verslag Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024) op 26 juni 2024

Convocatie inbreng verslag Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en...

2024D22822

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 560 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN...

2024D22750

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 506 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet Nr. 7 NOTA...

2024D22638

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36560-XV-2)

Lijst van vragen en antwoorden over over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36560-XV-2). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 560 XV Jaarverslag en slotwet...

2024D22746

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1)

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 560 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

2024D22742

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over de Kabinetsreactie op het rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Kamerstuk 26448-749)

Lijst van vragen en antwoorden over de Kabinetsreactie op het rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Kamerstuk 26448-749). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 758...

2024D22583

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging...

2024D22423

Overige Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Verzoek van de leden Paternotte (D66) en Becker (VVD) om naast de ministers van SZW, BuZa en OCW ook de minister van Justitie en Veiligheid uit te nodigen voor het nog in te plannen CD Buitenlandse Inmenging en beïnvloeding.

Verzoek van de leden Paternotte (D66) en Becker (VVD) om naast de ministers van SZW, BuZa en OCW ook de minister van Justitie en Veiligheid uit te nodigen voor het nog in te plannen CD Buitenlandse...

2024D22614

Overige Kamerstukken

Convocatie petitieaanbieding - Aanbieding position paper Jeugdloon FNV Young & United op 4 juni 2024

Convocatie petitieaanbieding - Aanbieding position paper Jeugdloon FNV Young & United op 4 juni 2024. Den Haag, 29 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Petitie Datum: dinsdag 4 juni 2024 Tijd...

2024D21843

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. Onderzoek naar de perspectieven van ouders op kindregelingen (Kamerstuk 36410-XV-81)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. Onderzoek naar de perspectieven van ouders op kindregelingen (Kamerstuk 36410-XV-81). 2024D21924 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond bij...

2024D21924