Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Wijzigingen voorgesteld door de regering

Wijzigingen voorgesteld door de regering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 067 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het...

2022D55965